Aby utworzyć subdomenę w serwisie Domenomania.pl, w panelu cPanel, po zalogowaniu przejdź do sekcji Domenynastępie wybierz opcję Poddomeny.

Na kolejnej stronie w polu Poddomena podaj nazwę nowej subdomeny. Następnie w polu Domena wskaż, której domeny nowa subdomena ma dotyczyć.

Na serwerze zostanie automatycznie utworzony katalog o nazwie subdomeny, w którym możesz umieszczać pliki. Jeśli chcesz edytować nazwę katalogu, możesz to zrobić w polu Katalog główny dokumentu.

Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Utwórz. To wszystko! Twoja subdomena została utworzona.