Jak zmienić wersję PHP w pliku .htaccess?

Zmiana wersji PHP obsługiwanej na naszym koncie hostingowym w niektórych przypadkach konieczna jest do prawidłowego działania zainstalowanych na naszym serwerze aplikacji. Jeśli Twój dostawca oferuje dostęp do panelu cPanel lub DirectAdmin, możesz w szybki sposób „przeklikać” ten proces, korzystając z poniższych instrukcji: Zmiana wersji PHP w cPanel Zmiana wersji PHP w DirectAdmin Zmiany te mają […]

Jak dodać rekord CNAME w DirectAdmin?

Co to jest rekord CNAME? To nic innego jak nazwa kanoniczna, która pozwala na określenie aliasu, czyli alternatywnej nazwy rekordu A dla domeny. Rekord CNAME nierzadko używa się  zamiast rekordu A  celem skierowania różnych nazw hostów w tę samą lokalizację. Różnicą między rekordem CNAME, a rekordem A jest to, że rekord CNAME zawsze kieruje na […]

Jak dodać rekord MX w DirectAdmin?

Co to jest rekord MX? Rekord MX (Mail Exchange) zawiera informacje dla serwera pocztowego o tym gdzie ma dostarczyć wiadomość e-mail, która została wysłana do Twojej domeny lub subdomeny. Jak dodać rekord MX w DirectAdmin? Zaloguj się do panelu, a następnie z sekcji Zarządzanie kontami wybierz opcję Zarządzanie DNS. Teraz kliknij przycisk Dodaj rekord. W nowym oknie, […]

Jak dodać rekord TXT w DirectAdmin?

Co to jest rekord TXT? Rekord TXT to nic innego, jak typ rekordu DNS, który zawiera informacje dla źródeł spoza domeny. Te rekordy wykorzystywane są do najróżniejszych celów. Google na przykład korzysta z nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa poczty e-mail lub weryfikacji własności domen. Jak dodać rekord TXT w DirectAdmin? To zaledwie kilka kroków. Po […]

Jak dodać rekord CNAME w cPanel?

Co to jest rekord CNAME? To nazwa kanoniczna, pozwalająca na określenie aliasu, czyli alternatywnej nazwy rekordu A dla domeny. Rekord CNAME nierzadko używa się  zamiast rekordu A w celu skierowania różnych nazw hostów w tę samą lokalizację. Różnica między rekordem CNAME, a rekordem A jest taka, że rekord CNAME zawsze kieruje na adres hosta, natomiast […]

Jak dodać rekord MX w cPanel?

Czym jest rekord MX? Rekord MX (Mail Exchange) zawiera informacje dla serwera pocztowego o tym gdzie ma dostarczyć wiadomość e-mail, która została wysłana do Twojej domeny lub subdomeny. Jak można dodać rekord MX w cPanel? Operacja nie jest skomplikowana. Po zalogowaniu się do panelu cPanel, w sekcji Domeny wybierz Edytor stref DNS. Na kolejnej stronie kliknij przycisk […]

Jak dodać rekord TXT w cPanel?

Co to jest rekord TXT? Rekord TXT jest typem rekordu DNS zawierającym informacje dla źródeł spoza domeny. Rekordy te wykorzystywane są do różnych celów. Dla przykładu Google korzysta z rekordów TXT w celu zapewnienia bezpieczeństwa poczty e-mail lub weryfikacji własności domen. Jak dodać rekord TXT w cPanel? To zaledwie kilka kroków. Po zalogowaniu się do […]

Tworzenie subdomeny w cPanel

Jak szybko utworzyć subdomenę w cPanel? Aby utworzyć subdomenę w serwisie Domenomania.pl, w panelu cPanel, po zalogowaniu przejdź do sekcji Domeny, następie wybierz opcję Poddomeny. Na kolejnej stronie w polu Poddomena podaj nazwę nowej subdomeny. Następnie w polu Domena wskaż, której domeny nowa subdomena ma dotyczyć. Co dalej? Na serwerze zostanie automatycznie utworzony katalog o nazwie subdomeny, w którym możesz umieszczać pliki. […]

Konfiguracja automatycznych odpowiedzi w aplikacji Webmail

Konfiguracja automatycznych odpowiedzi w aplikacji Webmail jest bardzo prosta. To narzędzie jest także bardzo wygodnym rozwiązaniem w przypadku wyjazdów służbowych, urlopów lub innych okazji, kiedy nie jesteśmy w stanie sprawdzać poczty na naszej skrzynce, a nie chcemy powodować niepokoju naszych partnerów biznesowych lub znajomych. Aby ustawić automatyczne odpowiedzi w aplikacji Webmail zaloguj się do poczty […]

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Co to jest TTL? W pierwszej kolejności warto przybliżyć samo pojęcie oraz konsekwencje zmiany wartości tego parametru. TTL pochodzi od skrótu z języka angielskiego Time To Live i określa liczbę sekund, pomiędzy którymi zostaną wprowadzone zmiany w rekordach DNS. Innymi słowy – wartość TTL to czas w sekundach jaki trzeba będzie odczekać, aby wprowadzone w […]