Jak uzyskać kod AuthInfo dla swojej domeny w Domenomania.pl? Aby to zrobić dla swojej domeny w Domenomania.pl, należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny pod tym adresem.

We wniosku wskazane są wszelkie formalności, których należy dopełnić, aby proces wydania kodu AuthInfo przebiegł prawidłowo. Ważne jest, aby przy wysyłaniu wniosku drogą mailową, skorzystać z autoryzowanego adresu e-mail wskazanego przy zakupie domeny.

Po wysłaniu wniosku drogą elektroniczną należy także wysłać jego oryginał wraz z kopiami wymaganych dokumentów na adres spółki. Aktualne dane adresowe do wysyłki znajdziesz w dziale Kontakt.

Po otrzymaniu wniosku rejestr nadrzędny sprawdzi jego poprawność i jeśli proces ten przebiegnie prawidłowo kod zostanie wydany na autoryzowany adres e-mail.