Jak ustawić podpis w Microsoft Outlook?

Po co podpis dodawany jest do wiadomości?

Podpis wiadomości e-mail stanowi integralną jej część i nie powinien być nigdy pomijany. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś samodzielnie podpisywał wszystkie wiadomości e-mail, np. przedstawiając się jako jej autor oraz podając dane kontaktowe czy dane firmy, którą reprezentujesz. Możesz ten proces zautomatyzować dodając automatyczny podpis do wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook.

Twój podpis będzie zawsze identyczny dla wszystkich odbiorców, a przede wszystkim wyeliminujesz ryzyko popełnienia błędu i podania np. nieprawidłowych danych zwrotnych. Automatyzacja podpisu Microsoft Outlook pozwala także na wprowadzenie wielu podpisów. Wysyłając korespondencję będziesz mógł wybrać, którego podpisu będziesz chciał wybrać w danej chwili.

Jak ustawić podpis w Microsoft Outlook?

Uruchom aplikację Microsoft Outlook aby ustawić podpis do wiadomości e-mail:

 1. Przejdź do sekcji menu: Plik.
 2. Wybierz: Opcje.
  Zmiana podpisu w Microsoft Outlook - Opcje
 3. Przejdź do ustawień: Poczta.
 4. Znajdź sekcję: Redagowanie wiadomości i w pozycji: Utwórz lub zmodyfikuj podpisy wiadomości kliknij przycisk: Podpisy
  W ustawieniach Microsoft Outlook przejdź do sekcji: Podpisy.
 5. Zarządzaj podpisem poczty Microsoft Outlook: dodaj nowy, edytuj lub usuń już istniejący podpis.

Jak zmienić podpis w Microsoft Outlook?

 • Po lewej stronie ekranu znajdziesz listę aktualnie posiadanych podpisów. Kliknij wybrany podpis, aby przejść do jego edycji lub skorzystaj z przycisków: Usuń lub Nowy, aby dodać nowy lub skasować wybrany podpis.
 • Po prawej stronie ekranu znajdziesz informacje o koncie e-mail, do którego podpis ma być używany. Z rozwijanej listy wybierz przypisany adres e-mail. Dodatkowo możesz zdecydować, który podpis będzie domyślnie używany przy redagowaniu nowych wiadomości oraz przy odpowiedziach.
 • Poniżej znajdziesz ekran edycji treści podpisu. Zawiera on edytor graficzny dzięki czemu łatwo ustawisz styl swojego podpisu, dodasz hiperłącza oraz wstawisz obraz.

Jak ustawić podpis w Microsoft Outlook?

Po zakończeniu edycji, kliknij przycisk Zapisz.

Podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail lub odpowiadania na pocztę, możesz wybrać ręcznie inny podpis niż skonfigurowany domyślnie. Skorzystaj w tym celu z opcji: Podpisy i wybierz z listy podpis, który chcesz użyć w tej wiadomości e-mail.

Podpisy ustawione domyślnie przy odpowiedzi i redagowaniu nowej wiadomości, będą wstawiane automatycznie. Możesz także zmienić je korzystając z opcji: Podpisy.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie