Jak sprawdzić dostarczanie e-mail w cPanel?

Za pomocą cPanel możesz w szybki sposób sprawdzić czy przy swoich domenach przypisanych do cPanel, posiadasz błędną konfigurację rekordów DNS, które używane są do potwierdzania zaufania Twojego serwera pocztowego jako serwer nadawcy poczty e-mail. Brak odpowiedniej konfiguracji dla tych rekordów jest najczęstszą przyczyną odrzucania poczty e-mail, która wysyłana jest z Twojego hostingu.

Jak sprawdzić problemy z dostarczaniem poczty e-mail w cPanel?

Skorzystaj z interfejsu: Dostarczanie E-mail w cPanel, aby zidentyfikować problemy z dostarczaniem poczty e-mail na Twoim hostingu, np. błędy związane z ustawieniami rekordów DNS powiązanych pocztą (np. SPF, DKIM, DMARC). Serwery pocztowe używają tych rekordów w celu sprawdzenia czy mogą ufać Twojemu serwerowi pocztowemu jako nadawcy poczty e-mail.

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Dostarczanie E-mail.
  Aby sprawdzić problemy z dostarczaniem e-mail w cPanelu znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Dostarczanie e-mail.
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona tabela z listą Twoich domen przypisanych do cPanelu:
  • W kolumnie: Email Deliverability Status możesz sprawdzić stan rekordów DNS związanych z pocztą dla każdej domeny.
  • Przycisk: Repair umożliwia naprawienie nieprawidłowych rekordów domeny. Po kliknięciu tego przycisku pojawi się okno, które umożliwia przejrzenie i potwierdzenie zaleceń systemu dotyczących nieprawidłowych rekordów. Możesz skopiować sugerowane wartości i samodzielnie utworzyć wskazane rekordy lub (jeśli jest to możliwe) możesz pozwolić systemowi na automatyczne utworzenie wskazanego rekordu przy domenie.
  • Przycisk: Zarządzaj umożliwia ręczne rozwiązanie problemów z rekordami DNS dla wskazanej domeny. Po jego kliknięciu, zostaniesz przekierowany do zarządzania domeną w cPanel.
   Lista domen oraz wykaz problemów z rekordami pocztowymi dla domen.

Przycisk: Zarządzaj – jak samodzielnie naprawić błędy z rekordami domeny?

Aby uzyskać dostęp do interfejsu umożliwiającego ręczną naprawę rekordów pocztowych dla domeny, kliknij przycisk: Zarządzaj przy domenie, którą chcesz skonfigurować. Interfejs ten umożliwia ręczne konfigurowanie rekordów DNS domeny związanych z pocztą. Użyj tego interfejsu, aby rozwiązać nierozwiązane problemy z rekordami domeny.

Sekcja: DKIM

Sekcja DKIM umożliwia zarządzanie rekordem DKIM domeny. Rekord DKIM weryfikuje nadawcę i integralność wiadomości. Ponadto umożliwia Twojemu serwerowi pocztowemu na udowodnienie innym serwerom pocztowym, że spamerzy nie mieli możliwości zmodyfikowania Twoich wiadomości e-mail podczas ich przesyłania.

Jeśli przy wybranej domenie występują problemy z rekordem DKIM, to w tej sekcji zostanie wyświetlony przykład prawidłowej wartości dla rekordu DKIM, który powinien zostać utworzony w strefie domeny, aby rozwiązać problemy z dostarczaniem poczty (związane z brakiem rekordu DKIM).

Sekcja: SPF

Sekcja SPF umożliwia zarządzanie rekordem SPF dla wybranej domeny. Zadaniem rekordu SPF jest identyfikacja serwera pocztowego, który jest uprawniony do wysyłania poczty e-mail w ramach domeny. Oznacza to, że rekord SPF umożliwia sprawdzenie czy wiadomości wysyłane przez Twoje domeny pochodzą z uprawnionego do tego serwera pocztowego. Rekord SPF ponadto zawiera listę serwerów pocztowych, które są zatwierdzone do wysyłania poczty e-mail z Twoich domen.

Jeśli przy wybranej domenie występują problemy z rekordem SPF, to w tej sekcji zostanie wyświetlony przykład prawidłowej wartości dla rekordu SPF, który powinien zostać utworzony w strefie domeny w celu rozwiązania problemów z dostarczaniem poczty (związane z brakiem rekordu SPF).

Sekcja: Reverse DNS (PTR)

Sekcja Reverse DNS (PTR) umożliwia zweryfikowanie bieżącego rekordu wskaźnika domeny (PTR). Rekord PTR to rekord DNS, który tłumaczy adres IP na nazwę domeny lub hosta. System używa tego rekordu do wykonania wyszukiwania wstecznego DNS (rDNS) w celu pobrania skojarzonej domeny lub nazwy hosta. Rekord PTR wymaga skojarzonego rekordu A.

Jeśli przy wybranej domenie występują problemy z rekordem PTR, to w tej sekcji zostaną wyświetlone instrukcje jak naprawić problemy z dostarczaniem poczty e-mail, które związane są z brakiem lub błędną konfiguracją rekordu PTR.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie