DMARC – co to jest i jak dodać?

DMARC jest to rekord uwierzytelniania wiadomości, raportowania i zgodności dla domen przydatny podczas walki ze spamem. DMARC jest rozszerzeniem zabezpieczeń przed spamem, który uzupełnia funkcje SPF oraz DKIM. Dodanie rekordu DMARC dostarcza informacje serwerom pocztowym jak mają się zachować przy podszywaniu się, umożliwia generowanie raportów oraz zwiększa skuteczność dostarczania naszych wiadomości e-mail.

Użytkownicy korzystający z poczty e-mail muszą uważać na wiele zagrożeń, których z roku na rok ciągle przybywa, np.: SPAM, podszywanie się pod adres e-mail czy nawet wyłudzanie danych osobowych.

Aby uniknąć tego typu zagrożeń, użytkownicy poczty e-mail dodają przy domenie w strefie DNS rekordy: SPF oraz DKIM. Aby zabezpieczenie przed zagrożeniami było jeszcze bardziej efektywne, stworzony został rekord DMARC, który łączy w sobie zarówno SPF jak i DKIM oraz oferuje inne dodatkowe zabezpieczenia.

Co to jest DMARC?

Rekord DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) w przeciwieństwie do rekordów SPF i DKIM pozwala dokładnie określić jak ma postępować serwer pocztowy, który odbiera pocztę z podejrzanymi wiadomościami e-mail. Pozwala również określić czy serwer pocztowy odbierający takie wiadomości e-mail ma generować i przesyłać raporty na ten temat na wskazane adresy e-mail. Dzięki temu możliwa jest dokładniejsza kontrola poczty w Twojej domenie.

Innym atutem włączenia tego mechanizmu jest uniknięcie potraktowania wychodzącej od Ciebie poczty e-mail jako SPAM, gdyż serwery pocztowe korzystające z niego mogą uznać wiadomości e-mail, wysyłane z domeny bez dodanego rekordu DMARC jako SPAM.

Jak dodać DMARC przy domenie w Domenomania.pl?

DMARC możesz dodać w Edytorze stref DNS w cPanelu. Rekordy te wraz z rekordami SPF lub DKIM stosowane są, aby ustalić, czy wiadomość e-mail rzeczywiście pochodzi od nadawcy czy kogoś podszywającego się. Umożliwia także łatwiejsze filtrowanie spamu i wiadomości phishingowych. 

 1. Zaloguj się do cPanelu.
 2. Znajdź sekcję: Domeny i kliknij: Edytor stref DNS.
  Aby dodać rekord DMARC, kliknij Edytor stref DNS w cPanel
 3. Kliknij przycisk: Zarządzaj przy domenie, dla której chcesz dodać rekord.
  Kliknij przycisk: Zarządzaj przy wybranej domenie.
 4. W prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę trójkąta skierowanego wierzchołkiem w dół i wybierz opcję: Add „DMARC” Record.
  Kliknij przycisk: Dodaj rekord -> Add DMARC Record
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz dodawania rekordu. Aby dodać najbardziej podstawowy rekord DMARC, wpisz adres e-mail w pierwszym większym polu tekstowym (jak na zrzucie ekranu) i kliknij: Dodaj rekord. Możesz też uzupełnić inne dodatkowe informacje.
  Skorzystaj z poniższych informacji, aby dowiedzieć się jak skonfigurować dodawany rekord DMARC:
  • Policy – pozwala ustawić jakie działania mają zostać podjęte w stosunku do wiadomości e-mail z adresów domen, które nie przejdą weryfikacji SPF i DKIM. Wybierz: Brak, aby nie podejmować żadnych działań; Kwarantanna, aby oznaczać takie wiadomości jako spam; Reject, aby wiadomość została odrzucona przez serwer pocztowy.
  • Subdomain policy – pozwala ustawić jakie działania mają zostać podjęte w stosunku do wiadomości e-mail z adresów subdomen, które nie przejdą weryfikacji SPF i DKIM. Wybierz: Brak, aby nie podejmować żadnych działań; Kwarantanna, aby oznaczać takie wiadomości jako spam; Reject, aby wiadomość została odrzucona przez serwer pocztowy.
  • DKIM mode – pozwala ustawić metodę sprawdzania wiadomości e-mail pod względem weryfikacji DKIM. Wybierz: Relaxed, aby nie wszystkie wiadomości były sprawdzane pod względem DKIM; Strict, aby wymuszać weryfikacje wszystkich wiadomości pod względem weryfikacji DKIM.
  • SPF mode – pozwala ustawić metodę sprawdzania wiadomości e-mail pod względem weryfikacji SPF. Wybierz: Relaxed, aby nie wszystkie wiadomości były sprawdzane pod względem SPF; Strict, aby wymuszać weryfikacje wszystkich wiadomości pod względem weryfikacji SPF.
  • Percentage – pozwala zdefiniować odsetek (w procentach) wiadomości w danej domenie, które mają być weryfikowana przez serwer pocztowy odbierający pocztę e-mail w domenie.
  • Generate failure reports when – pozwala ustawić warunki kiedy ma być generowany raport błędu. Możesz ustawić, aby raporty były generowane w przypadku, gdy wszystkie testy DKIM zostaną zakończone niepowodzeniem lub, gdy jakiekolwiek testy DKIM zakończą się niepowodzeniem.
  • Report format – pozwala wybrać format generowanych raportów, które dostarczane są na wskazane adresy e-mail.
  • Report interval – pozwala ustawić co jaki czas mają być generowane i wysyłane raporty zbiorcze na adres e-mail. Domyślna wartość to 86400 sekund, czyli 24 godziny.
  • Send aggregate mail reports to – pozwala określić adresy e-mail, pod które mają być wysyłane zbiorcze raporty.
  • Send failure reports to – pozwala określić adresy e-mail, pod które mają być wysyłane raporty o błędach.

  Uzupełnij formularz dodawania rekordu DMARC w cPanelu
 6. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlone zostanie potwierdzenie dodania nowego rekordu. Natomiast w strefie Twojej domeny pojawi się nowy rekord TXT (czyli rekord DMARC).Przykładowy rekord DMARC w cPanelu

Jeśli wysyłana przez Ciebie poczta jest traktowana jako spam lub nie jest dostarczana do adresatów, to aby uniknąć oznaczenia jej jako spam sprawdź:

Instrukcja video – oficjalny poradnik od cPanelu

Obejrzyj poniższy poradnik, w którym krok po kroku przedstawione jest jak dodawać DMARC przy domenie w cPanel.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie