Klucze RSA do połączenia SSH

Promocja na hosting WordPress

Klucze RSA stosowane są do autoryzacji podczas połączenia SSH z serwerem, dzięki temu logowanie jest bardziej bezpieczne i odbywa się bez ręcznego wpisywania hasła.

Protokół sieciowy SSH umożliwia połączenie się z serwerem WWW przez sieć Internet za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń (CLI). Głównymi atutami protokołu komunikacyjnego SSH jest przesyłanie wszystkich danych w zaszyfrowanej formie oraz możliwość identyfikacji użytkowników na wiele różnych sposobów (np. za pomocą kluczy RSA). SSH stosuje się m.in. do zdalnego zarządzania serwerem. Sprawdź: do czego używane jest SSH?

Połączenie SSH dostępne jest w pakietach hostingowych z linii PRO, które gwarantują dostęp SSH.

Do czego służy opcja: Dostęp SSH w cPanel?

Po zalogowaniu do cPanel, w sekcji: Zabezpieczenia dostępna jest opcja: Dostęp SSH, w której znajdziesz dane, które niezbędne są do połączenia z serwerem w Domenomania.pl za pośrednictwem protokołu SSH (z wykorzystaniem kluczy RSA).
Po zalogowaniu do cPanel, znajdź sekcję: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH.
Serwer w Domenomania.pl może używać kluczy RSA, aby potwierdzić, że komputer łączący się z serwerem ma prawo dostępu do danych na Twoim serwerze za pośrednictwem SSH.

Jeśli używasz systemu operacyjnego Microsoft Windows, to do łączenia się z serwerem za pomocą SSH musisz użyć zewnętrznego klienta SSH, takiego jak PuTTY. Systemy operacyjne takie jak: MacOS i Linux, zawierają wbudowany protokół SSH (nie musisz korzystać z dodatkowego oprogramowania).

Jak połączyć się z serwerem SSH za pomocą kluczy RSA?

Aby połączyć się z serwerem w Domenomania.pl przez SSH za pośrednictwem programu PuTTY z użyciem klucza RSA, musisz wygenerować klucz publiczny i prywatny, które używane są podczas takiego połączenia.

Generowanie kluczy SSH możliwe jest m.in. za pomocą zewnętrznej aplikacji PuTTYgen lub po zalogowaniu się do cPanel w sekcji: Zabezpieczenia i przejściu do opcji: Dostęp SSH.

Aby wygenerować klucz publiczny i prywatny za pomocą aplikacji PuTTYgen i następnie zainicjować połączenie za pośrednictwem klienta PuTTY, wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz i uruchom aplikację PuTTYgen, która służy do generowania kluczy RSA. Uruchom aplikację najlepiej z uprawnieniami administratora, aby uniknąć problemów z generowaniem klucza RSA.
 2. W górnej części otwartego okna kliknij zakładkę: Key i upewnij się, że jest wybrana opcja: SSH-2 RSA key.
  W PuTTYgen wybierz sekcję: Key i upewnij się, że wybrana jest opcja: SSH-2 RSA key.
 3. Następnie znajdź sekcję: Parameters i upewnij się, że zaznaczone są opcje: RSA oraz długość klucza ustawiona jest na 2048 bitów.
  Znajdź sekcję: Parameters i upewnij się, że wybrany jest typ: RSA oraz wpisana jest długość klucza 2048 bitów.
 4. W sekcji: Actions kliknij przycisk: Generate, aby rozpocząć generowanie klucza publicznego i prywatnego.
  W sekcji: Actions kliknij przycisk: Generatre, aby rozpocząć generowanie klucza RSA.
 5. Po zakończeniu procesu generowania kluczy, możesz opcjonalnie podać hasła zabezpieczające w polach: Key passphrase oraz Confirm passphrase. Jeśli wpiszesz tutaj hasło, będziesz musiał je podawać podczas połączenia SSH za pomocą tego klucza RSA. Następnie kliknij przycisk: Save public key oraz następnie Save private key, aby zapisać wygenerowane klucze RSA na swoim komputerze.
 6. Po wygenerowaniu i zapisaniu klucza RSA publicznego i prywatnego, uruchom klienta PuTTy.
 7. Po uruchomieniu PuTTY z interfejsu sesji, wybierz zapisaną wcześniej sesję autoryzacji i kliknij przycisk: Load. Pamiętaj,aby podczas połączenia SSH z serwerem w Domenomania.pl używać portu 999.
  Kliknij: Session, wybierz zapisaną sesję i kliknij przycisk: Load
 8. Następnie przejdź do interfejsu uwierzytelniania, czyli wybierz sekcję: SSH i kliknij opcję: Auth. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk: Browse i wybierz plik klucza prywatnego do przesłania.
  Przejdź do sekcji: SSH, następnie kliknij opcję: Auth i kliknij przycisk: Browse, aby załadować plik klucza prywatnego (RSA).
 9. Po załadowaniu klucza prywatnego RSA, przejdź ponownie do interfejsu sesji, wybierz zapisaną sesję autoryzacji i kliknij przycisk: Save. Jeśli tego nie zrobisz, to PuTTY nie zapisze ustawień z dodanym przed chwilą kluczem prywatnym.
 10. Następnie zaloguj się do cPanel, przejdź do sekcji: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH, aby zaimportować wygenerowany klucz publiczny na serwer w Domenomania.plJak zaimportować klucz RSA w cPanel?
  Po zalogowaniu do cPanel, znajdź sekcję: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH.
 11. Po poprawnym wygenerowaniu i ustawieniu kluczy RSA w kliencie PuTTY oraz na serwerze w Domenomania.pl, będziesz mógł korzystać z połączenia SSH z zastosowaniem klucza RSA (większe bezpieczeństwo podczas logowania do serwera przez SSH w porównaniu do autoryzacji samym hasłem dostępu).

  Jeśli podczas generowania kluczy RSA nie podałeś hasła dostępu do klucza prywatnego, to po zainicjowaniu połączenia SSH, zostaniesz poproszony o podanie tylko loginu – nie jest wtedy wymagane podanie hasła dostępu. Jak w PuTTY połączyć się przez SSH z użyciem kluczy RSA?

Klucze RSA w cPanel – jak nimi zarządzać?

Aby zarządzać kluczami RSA, należy zalogować się do cPanelu, znaleźć sekcję: Zabezpieczenia i przejść do opcji: Dostęp SSH. Możesz w tym miejscu generować, importować i zarządzać kluczami SSH dla Twojego serwera w Domenomania.pl.

Jak w cPanel wygenerować klucze RSA (publiczny i prywatny)?

Generowanie kluczy SSH możliwe jest m.in. za pomocą zewnętrznej aplikacji PuTTYgen lub po zalogowaniu się do cPanel. Poniższa instrukcja opisuje jak wygenerować klucze SSH (publiczny i prywatny) za pośrednictwem cPanelu.

Aby wygenerować nową parę kluczy SSH, które obejmują klucz publiczny i klucz prywatny, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. W cPanelu znajdź sekcję: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH.
  Po zalogowaniu do cPanel, znajdź sekcję: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk: Zarządzaj kluczami SSH.
 4. W górnej części ekranu kliknij przycisk: Wygeneruj nowy klucz.Aby wygenerować nowy klucz RSA wystarczy przycisnąć przycisk
 5. Wprowadź nazwę klucza w polu tekstowym, jeśli chcesz użyć niestandardowej nazwy klucza (jeśli nic nie wpiszesz klucz otrzyma domyślną nazwę: id_dsa). Jeśli użyjesz niestandardowej nazwy, musisz ręcznie wskazać klucz SSH podczas połączenia.
 6. Wprowadź i potwierdź hasło w odpowiednich polach tekstowych.

  Wprowadzenie hasła nie jest wymagane. Jest to krok opcjonalny. Jeśli wpiszesz hasło, będziesz musiał je podawać podczas połączenia SSH za pomocą tego klucza RSA.

 7. W polu typ klucza wybierz opcję: RSA.
  • Klucze DSA zapewniają szybsze generowanie kluczy i czas podpisywania.
  • Klucze RSA zapewniają szybsze czasy weryfikacji.
 8. Wybierz długość klucza w bitach (proponujemy: 2048).

  Większe długości kluczy zapewniają większe bezpieczeństwo, ale powodują większe rozmiary plików i wolniejsze czasy uwierzytelniania.

 9. Kliknij przycisk: Generuj klucz, aby wygenerować klucze SSH. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje na temat wygenerowanych kluczy. Kliknij przycisk: Wróć, aby wyświetlić listę wszystkich kluczy RSA na serwerze.

  Aby wygenerowany klucz publiczny SSH mógł zostać użyty, należy go autoryzować. W tym celu kliknij opcję: Zarządzaj przy wybranym kluczu publicznym, aby go autoryzować na Twoim serwerze.

Jak zaimportować klucz publiczny i prywatny RSA w cPanel?

Na serwer w Domenomania.pl możesz zaimportować klucz publiczny RSA, który został wygenerowany (np. za pomocą PuTTYgen). Aby zaimportować istniejący klucz SSH, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. W cPanelu znajdź sekcję: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH.
  Po zalogowaniu do cPanel, znajdź sekcję: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH.
 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk: Zarządzaj kluczami SSH.
 4. W górnej części ekranu kliknij przycisk: Importuj klucz.W górnej części ekranu kliknij przycisk: Importuj klucz.
 5. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który służy do importowania publicznego klucza SSH. Wprowadź nazwę klucza w polu tekstowym, jeśli chcesz użyć niestandardowej nazwy klucza (jeśli nic nie wpiszesz, klucz otrzyma domyślną nazwę: id_dsa).

  Jeśli użyjesz niestandardowej nazwy, musisz ręcznie wskazać klucz SSH podczas połączenia.

 6. W odpowiednich polach tekstowych wklej klucz publiczny i prywatny, które chcesz zaimportować na serwer.

  Nie musisz importować obu kluczy. Możesz zaimportować tylko klucz publiczny lub prywatny.

 7. Kliknij przycisk: Importuj, aby zaimportować wskazane klucze RSA na serwer.

Domenomania.pl to jedna z czołowych i największych firm w Polsce, która nieprzerwanie od roku 2004 dostarcza usługi związane z hostingiem, domenami, pozycjonowaniem stron internetowych oraz kreacją stron WWW.

Lista wygenerowanych kluczy RSA w cPanel

Po zalogowaniu do cPanel, przejściu do opcji: Dostęp SSH i kliknięciu przycisku: Zarządzaj kluczami SSH, na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie wygenerowane oraz zaimportowane klucze SSH (zarówno publiczne i prywatne). Na wyświetlonej liście wszystkich kluczy możesz sprawdzić następujące informacje:

 • Nazwa – wyświetla nazwę klucza. Klucze publiczne i prywatne używają tej samej nazwy klucza.
 • Status autoryzacji – wyświetla informacje czy klucz został autoryzowany.

  WAŻNE! Musisz autoryzować klucze publiczne przed przystąpieniem do korzystania z nich! Kolumna „Status autoryzacji” wyświetlana jest tylko przy kluczach publicznych.

 • Działania – w tej kolumnie możesz wykonać następujące czynności na kluczach:
  • Usuń – kliknij, aby usunąć wskazany klucz, a następnie potwierdź operację, klikając przycisk: Usuń klucz.
  • Wyświetl/pobierz – kliknij, aby wyświetlić lub pobrać wskazany klucz. Aby pobrać klucz, zapisz zawartość pola tekstowego „Publiczny klucz SSH” na swoim komputerze lub kliknij przycisk: Pobierz klucz.
  • Zarządzaj – kliknij, aby zarządzać autoryzacją dla klucza. Pojawi się nowy interfejs. Kliknij Autoryzuj, aby autoryzować klucz, lub Cofnij autoryzację, aby cofnąć autoryzację dla klucza.

   Opcja: Zarządzaj wyświetlana jest tylko przy kluczach publicznych i służy ona do zarządzania autoryzacją klucza publicznego na serwerze. Po cofnięciu autoryzacji klucza, użytkownicy korzystający z tego klucza publicznego nie będą mogli połączyć się z serwerem przy użyciu skojarzonego z nim klucza prywatnego RSA.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie

Co to jest FAQ Schema i dane strukturalne?

Pozycjonowanie stron internetowych w wynikach wyszukiwania ma ogromne znaczenie dla sukcesu firmy w sieci Internet. Jednym z narzędzi, które może...

Jak dodać FAQ w WordPress za pomocą Yoast SEO?

FAQ Schema to struktura danych, która pomaga optymalizować witrynę pod kątem wyszukiwarek internetowych. Jest to specjalny format, który...

Analiza treści za pomocą Yoast SEO

Yoast SEO to popularna wtyczka stosowana w WordPressie, która umożliwia optymalizację treści pod kątem SEO. Dostarcza wiele przydatnych funkcji,...

Domeny, hosting, serwery VPS i poczta e-mail

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji.

Telefon

Kontakt w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
Infolinia:
+48 71 715 27 24

Poczta

Kontakt mailowy w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - niedziela
24h na dobę
Email:
bok@domenomania.pl