Jak połączyć się z serwerem przez SSH (MacOS lub Linux)?

Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy

Domenomania.pl to jedna z czołowych i największych firm w Polsce, która nieprzerwanie od roku 2004 dostarcza usługi związane z hostingiem, domenami internetowymi, pozycjonowaniem stron internetowych oraz kreacją stron WWW.

Co umożliwia protokół sieciowy SSH?

Protokół sieciowy SSH umożliwia połączenie się z serwerem WWW przez sieć Internet za pośrednictwem interfejsu wiersza poleceń (CLI). Głównymi atutami protokołu komunikacyjnego SSH jest przesyłanie wszystkich danych w zaszyfrowanej formie oraz możliwość identyfikacji użytkowników na wiele różnych sposobów (np. za pomocą kluczy RSA). SSH stosuje się m.in. do zdalnego zarządzania serwerem.

Połączenie SSH dostępne jest w pakietach hostingowych z linii PRO, które gwarantują dostęp SSH.

Połączenie z serwerem przez SSH (MacOS lub Linux)

Aby zalogować się do serwera w Domenomania.pl przez SSH za pośrednictwem systemu operacyjnego MacOS lub Linux, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz sesję terminala w swoim systemie operacyjnym.
 2. Wpisz następujące polecenie (przykład poniżej) w oknie terminala, gdzie:
  • ssh -p XXX – oznacza numer portu. Pamiętaj, aby podczas połączenia SSH z serwerem w Domenomania.pl używać portu 999.
  • uzytkownik – oznacza nazwę użytkownika,
  • twojadomena.domenomania.eu – oznacza nazwę hosta serwera (możesz zamiast hosta wpisać IP).
 3. Następnie wprowadź hasło do wskazanego konta, aby połączyć się z serwerem przez SSH.

Przykład polecenia służącego do zainicjowania połączenia SSH z serwerem w Domenomania.pl za pośrednictwem systemu operacyjnego MacOS lub Linux:

ssh -p 999 uzytkownik@twojadomena.domenomania.eu
 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie
Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy