Jak w PuTTY połączyć się przez SSH z użyciem kluczy RSA?

Aby połączyć się z serwerem w Domenomania.pl przez SSH za pośrednictwem programu PuTTY z użyciem klucza RSA, musisz wygenerować klucz publiczny i prywatny, które są używane podczas takiego połączenia.

Generowanie kluczy SSH możliwe jest m.in. za pomocą zewnętrznej aplikacji PuTTYgen lub po zalogowaniu się do cPanel w sekcji: Zabezpieczenia i przejściu do opcji: Dostęp SSH.

Połączenie SSH dostępne jest w pakietach hostingowych z linii PRO, które gwarantują dostęp SSH.

Więcej szczegółowych informacji na temat kluczy RSA znajdziesz w artykule: Klucze RSA do połączenia SSH

Połączenie z serwerem przez SSH z użyciem kluczy RSA

 1. Po uruchomieniu PuTTY z interfejsu sesji, wybierz zapisaną wcześniej sesję autoryzacji i kliknij przycisk: Load. Pamiętaj,aby podczas połączenia SSH z serwerem w Domenomania.pl używać portu 999.

  Kliknij: Session, wybierz zapisaną sesję i kliknij przycisk: Load

 2. Następnie przejdź do interfejsu uwierzytelniania, czyli wybierz sekcję: SSH i kliknij opcję: Auth. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk: Browse i wybierz plik klucza prywatnego do przesłania.
  Przejdź do sekcji: SSH, następnie kliknij opcję: Auth i kliknij przycisk: Browse, aby załadować plik klucza prywatnego (RSA).
 3. Po załadowaniu klucza prywatnego RSA, przejdź ponownie do interfejsu sesji, wybierz zapisaną sesję autoryzacji i kliknij przycisk: Save. Jeśli tego nie zrobisz, to PuTTY nie zapisze ustawień z dodanym przed chwilą kluczem prywatnym.

  Klucz publiczny RSA powinien zostać zaimportowany na Twój serwer za pomocą cPanel. W tym celu  zaloguj się do cPanel, przejdź do sekcji: Zabezpieczenia i kliknij opcję: Dostęp SSH, aby zaimportować wygenerowany klucz publiczny. Więcej informacji: Jak zaimportować klucz RSA w cPanel?

 4. Po poprawnym ustawieniu kluczy RSA w kliencie PuTTY oraz na serwerze w Domenomania.pl, będziesz mógł korzystać z połączenia SSH z zastosowaniem kluczy RSA (większe bezpieczeństwo podczas logowania do serwera przez SSH w porównaniu do autoryzacji samym hasłem dostępu).

Jeśli podczas generowania kluczy RSA nie podałeś hasła dostępu do klucza prywatnego, to po zainicjowaniu połączenia SSH, zostaniesz poproszony o podanie tylko loginu – nie jest wtedy wymagane podanie hasła dostępu.

Przykład połączenia SSH z zastosowaniem kluczy RSA bez wpisywania hasła.

Połączenie z serwerem przez SSH za pomocą PuTTY możliwe jest również bez zastosowania kluczy RSA. Więcej informacji znajdziesz w poniższym artykule:

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie