Jak zmienić ustawienia PHP w pliku php.ini?

Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy

Do czego służy plik php.ini na serwerze?

Po zalogowaniu do cPanel, możesz w łatwy sposób wybrać jaka ma być aktywna wersja PHP na serwerze. Każdy serwer posiada domyślną konfigurację PHP, którą następnie możesz dostosować za pomocą pliku php.ini.

Każdy użytkownik hostingu może utworzyć plik php.ini, w którym zawiera się dyrektywy opisujące jaka ma być konfiguracja interpretera PHP na serwerze. Dzięki plikowi php.ini możesz dostosować środowisko PHP do własnych potrzeb, np. możesz zmienić ustawienia PHP tylko w wybranym katalogu, do którego skierowana jest domena.

Plik php.ini jest to plik konfiguracyjny, który pozwala zmienić domyślne ustawienia PHP pod własne potrzeby. Zmiany w ustawieniach PHP za pomocą pliku php.ini możesz ustawić na całym serwerze lub tylko w danym katalogu, do którego skierowana jest domena.

Plik php.ini możesz utworzyć samodzielnie i umieścić na swoim serwerze, np. w katalogu „/public_html” lub każdym innym dowolnym podkatalogu. W zawartości pliku php.ini umieszcza się dyrektywy dotyczące konfiguracji zgodnie z poniższą składnią:

dyrektywa = wartość

Przykład dyrektywy w php.ini

Przykładowo, aby dodać do pliku php.ini dyrektywę powodującą wyświetlanie błędów użytkownikom, należy skorzystać z poniższego zapisu:

display_errors = 1

lub

display_errors = on

Natomiast, jeśli chcemy ustawić wskazaną dyrektywę jako wyłączoną, należy skorzystać z poniższego zapisu:

display_errors = 0

lub

display_errors = off

WAŻNE! Wpisując nazwy dyrektyw pamiętaj o rozróżnianiu wielkości liter. W zawartości pliku php.ini puste znaki (np. spacja) oraz linie poprzedzone znakiem średnika są ignorowane.

Zmiana ustawień PHP w cPanel

Wartość dla dyrektyw w ustawieniach PHP możesz ustawić również po zalogowaniu do cPanel. W tym przypadku nie musisz tworzyć pliku php.ini – wystarczy zalogowanie do cPanel i ustawienie odpowiedniej wartości dla wybranego parametru w ustawieniach PHP.

Lista dyrektyw, które można użyć w pliku php.ini

Pełną listę wszystkich dyrektyw, których można użyć w pliku php.ini w celu konfiguracji ustawień PHP znajdziesz pod adresem: http://php.net/manual/en/ini.list.php

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie
Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy