Jak zmienić wersję PHP przez .htaccess?

Zmiana wersji PHP obsługiwanej na naszym koncie hostingowym w niektórych przypadkach konieczna jest do prawidłowego działania zainstalowanych na serwerze aplikacji. Jeśli na swoim hostingu posiadasz cPanel lub DirectAdmin, możesz w szybki sposób zmienić wersję PHP po zalogowaniu do panelu:

Zmiany te mają charakter globalny, niezależnie od ilości podstron umieszczonych na serwerze i obowiązują dla całego konta hostingowego. Często zdarza się, że chcemy ustawić indywidualną wersję PHP dla poszczególnego folderu lub domeny skonfigurowanej w obrębie konta hostingowego. W tym wypadku warto skorzystać z możliwości edycji wersji PHP poprzez plik .htaccess.

Zmiana wersji PHP w pliku htaccess

Jeśli na Twoim serwerze znajduje się kilka podstron, a do każdej z nich chciałbyś użyć innej wersji PHP możesz dokonać takiej zmiany za pomocą edycji pliku .htaccess na Twoim serwerze.

Jak zmienić wersję dla różnych podstron?

Aby zmienić wersję PHP tylko dla wybranego katalogu, przejdź do konkretnego folderu z podstroną i otwórz do edytowania znajdujący się w nim plik .htaccess.

Teraz w zależności od wersji PHP, jaką chcesz się posługiwać wklej na początku otwartego pliku następujący kod:

Zmiana wersji PHP na 5.5

 <FilesMatch "\.(php4|php5|php7|php3|php2|php|phtml)$">
 SetHandler application/x-lsphp55
 </Filomatach>

Zmiana wersji PHP na 7.3

<FilesMatch "\.(php4|php5|php7|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp73
</FilesMatch>

Następnie zapisz edytowany plik .htaccess i upewnij się, że został wysłany na serwer. Wersja PHP została zmieniona!

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie