Jak zmienić ustawienia PHP w cPanel?

Promocja na hosting WordPress

Za pomocą cPanel możesz nie tylko ustawić wersję PHP, która obowiązywała będzie na całym serwerze, ale również możesz zmienić ustawienia PHP.

Za pomocą cPanel możesz nie tylko ustawić wersję PHP, która obowiązywała będzie na całym serwerze, ale również możesz włączyć lub wyłączyć wybrane moduły PHP używane na Twoim hostingu.

Do czego służy zmiana ustawień PHP?

Zmiana ustawień PHP (np. max_input_vars) może być dla Ciebie ważna, ponieważ wiele popularnych aplikacji, np. systemów CMS czy sklepów internetowych może wymagać dostosowania tych ustawień, aby mogły funkcjonować poprawnie na Twoim hostingu.

Jak zmienić wersję PHP na serwerze przez cPanel?

Zmiana wersji PHP w cPanel jest globalna i obowiązuje dla całego konta hostingowego:

Jak zmienić ustawienia PHP przez cPanel?

Aby zmienić ustawienia PHP w Domenomania.pl za pomocą panelu cPanel:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Przejdź do sekcji Oprogramowanie, następnie wybierz opcję Wybór wersji PHP.Aby zmienić ustawienia PHP w cPanelu znajdź sekcję: Oprogramowanie i kliknij: Wybór wersji PHP
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona sekcja: PHP Extensions, która służy do zarządzania rozszerzeniami PHP, które włączone są na Twoim koncie hostingowym. Aby przejść do zmiany ustawień PHP, kliknij w górnej części ekranu sekcję: Options.
  Aby przejść do zmiany ustawień PHP, kliknij sekcję: Options w górnej części ekranu.
 4. Po kliknięciu sekcji: Options, na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który służy do definiowania ustawień PHP na koncie hostingowym.

  WAŻNE! Podczas wprowadzania zmian w tym interfejsie należy zachować szczególną ostrożność. Błędy mogą skutkować niedziałającymi skryptami PHP. Tylko zaawansowani użytkownicy powinni używać tego interfejsu. Co zrobić, jeśli mam problemy po zmianie ustawień PHP?

  W cPanel możesz zmienić następujące opcje PHP:
  • Bieżąca wersja PHP – w tym miejscu możesz zmienić wersję PHP, która ustawiona jest globalnie na całym koncie hostingowym. Jak zmienić wersję PHP w cPanel?
  • allow_url_fopen – zezwala skryptom PHP na pobieranie danych ze zdalnych lokalizacji przez FTP lub HTTP. Ta opcja jest dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dlatego nie włączaj jej bez konieczności.
  • disable_functions – w tym miejscu możesz wyłączyć niektóre funkcje PHP, np. ze względów bezpieczeństwa.
  • display_errors – umożliwia wyświetlanie błędów na ekranie użytkownika jako część wyniku. Jeśli opcja będzie wyłączona, to komunikaty błędów PHP nie będą wyświetlane na Twojej stronie WWW – jednak nadal będziesz mógł je sprawdzić w logach serwera.
  • error_reporting – określa poziom zgłaszania błędów. Więcej informacji znajdziesz w oficjalnej dokumentacji PHP.
  • expose_php – umożliwia publiczne wyświetlanie informacji o używanej wersji PHP na serwerze. Informacje o wersji PHP zawarte są w nagłówku HTTP.
  • file_uploads – umożliwia przesyłanie plików przez http.
  • include_path – umożliwia wskazanie listy katalogów, w których skrypty szukają plików (podobnie jak przy zmiennej systemowej PATH). Aby oddzielić katalogi, użyj dwukropka (:). Przykład: .:/dir/inc:/usr/lib/php
  • log_errors – możesz w tym miejscu ustawić opcję rejestrowania błędów. Po włączeniu, wszelkie błędy będą zapisywane w dzienniku błędów serwera. Możesz dodatkowo użyć dyrektywy error_log, aby określić ścieżkę do własnego pliku z dziennikiem błędów, do którego będą logowane błędy.
  • mail.force_extra_parameters – umożliwia ustawienie dodatkowych parametrów dla funkcji mail(), która używana jest do wysyłania poczty e-mail. Przykładowo, aby użyć niestandardowej konfiguracji Sendmail możesz wskazać plik konfiguracyjny za pomocą takiego wyrażenia: -C /dir/conf.cf
  • max_execution_time – wskazuje maksymalny czas w sekundach, przez jaki skrypt może działać, zanim zostanie zakończony przez system.
  • max_input_time – wskazuje maksymalny czas w sekundach, przez jaki skrypt może analizować dane wejściowe.
  • max_input_vars – określa jaki jest ustawiony limit obsługiwanej liczby zmiennych: $_POST, $_GET oraz $_COOKIE, które wysyłane są do serwera WWW podczas jednego żądania. Jak zmienić wartość dyrektywy max_input_vars w PHP?
  • memory_limit – wskazuje maksymalną ilość pamięci w mega-bajtach, jaką skrypt może wykorzystać do swojego wykonania. Jak zwiększyć limit pamięci PHP (memory_limit)?
  • open_basedir – umożliwia wskazanie listy katalogów używanych do ograniczania, które mogą być otwierane przez PHP. Jeśli pliki znajdują się poza określonymi katalogami, skrypty PHP odmówią ich wykonania. Aby oddzielić katalogi, użyj dwukropka (:). Przykład: /dir/upload:/usr/tmp
  • post_max_size – wskazuje maksymalny rozmiar w mega-bajtach dla danych, które mogą zostać wysłane metodą POST. Zwykle wartość tej dyrektywy powinna być większa niż wartość upload_max_filesize oraz mniejsza niż memory_limit.
  • session.save_path – wskazuje katalog, w którym PHP zapisuje dane sesji (pliki).
  • short_open_tag – zezwala na używanie krótkiej formy tagu otwierającego dla PHP.
  • upload_max_filesize – określa maksymalny rozmiar przesłanego pliku w mega-bajtach.
  • upload_tmp_dir – wskazuje ścieżkę do katalogu tymczasowego, który używany jest do przechowywania plików podczas ich przesyłania.
 5. Aby włączyć/wyłączyć lub zmienić ustawienie PHP, wykonaj odpowiednie działanie, np. zaznacz/odznacz pole typu checkbox przy wybranym ustawieniu PHP lub wpisz odpowiednią wartość w polu tekstowym. Ustawienia zostaną natychmiast zapisane (nie musisz klikać przycisku: Zapisz).

Co zrobić, gdy są problemy po zmianie ustawień PHP?

Jeśli po zmianie ustawień PHP w cPanel, odnotowujesz problemy w funkcjonowaniu skryptów PHP, które umieszczone są na koncie hostingowym, możesz cofnąć wprowadzone zmiany poprzez zresetowanie ustawień do wartości domyślnych.

Pod nazwą każdego ustawienia PHP znajduje się opcja: Reset to default, która umożliwia przywrócenie wybranego ustawienia do wartości domyślnych. Kliknij tę opcję, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Reset to deafult służy do przywrócenia domyślnej wartości dla wskazanego ustawienia PHP.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie

Ulepsz swoją witrynę WordPress za pomocą wtyczek logowania i rejestracji

Wtyczki do logowania i rejestracji są niezbędne, aby ożywić Twoją witrynę WordPress. Nie tylko ułatwiają odwiedzającym rejestrację, ale...

Jak przygotować się do skopiowania witryny w DirectAdmin?

Duplikowanie witryny WordPress to częste zadanie, szczególnie przydatne, gdy trzeba wprowadzić istotne zmiany lub przetestować nowe funkcje bez...

WP_HOME i WP_SITEURL w WordPress

Konfigurowanie strony WordPress wymaga zrozumienia kilku ustawień technicznych, z których dwa to WP_HOMEi WP_SITEURL. Ustawienia te są niezbędne...

Domeny, hosting, serwery VPS i poczta e-mail

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji.

Telefon

Kontakt w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
Infolinia:
+48 71 715 27 24

Poczta

Kontakt mailowy w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - niedziela
24h na dobę
Email:
bok@domenomania.pl