Jak w cPanel sprawdzić dane do konfiguracji poczty?

Po zalogowaniu do cPanel, możesz sprawdzić dane do konfiguracji skrzynek e-mail w programach pocztowych (np. Mozilla Thunderbird). Na liście skrzynek e-mail w tym celu kliknij przycisk: Podłącz urządzenia.

 • Konfiguracja programu pocztowego za pośrednictwem protokołu IMAP powoduje synchronizacje serwera z aplikacją pocztową. Wiadomości, które zostały przeczytane/usunięte/odpowiedziane, są wyświetlane w taki sposób zarówno na serwerze, jak i w aplikacji (np. oznaczenia wiadomości przeczytanych i nieprzeczytanych).
 • Konfiguracja programu pocztowego za pośrednictwem protokołu POP3 nie powoduje synchronizacji serwera z aplikacją pocztową. Wiadomości oznaczone w aplikacji pocztowej jako przeczytane/usunięte/odpowiedziane nie zostaną w ten sam sposób oznaczone na serwerze.
 • Poczta wychodząca jest wysyłana przy użyciu protokołu SMTP.
 • Zalecamy używanie protokołu IMAP przez SSL/TLS, ponieważ taka konfiguracja zapewnia większe bezpieczeństwo.

Poniższa instrukcje opisuje jak sprawdzić dane konfiguracyjne dla skrzynek e-mail utworzonych w cPanel.

Jak w cPanel sprawdzić dane do konfiguracji programów pocztowych?

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Konta e-mail.
  W cPanel znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Konta e-mail.
 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych skrzynek e-mail na koncie. Kliknij przycisk: Podłącz urządzenia, który znajduje się przy wybranej skrzynce po prawej stronie ekranu.
 4. Zostanie wyświetlona strona ułatwiająca konfiguracje programów pocztowych dla wybranej skrzynki e-mail. W górnej części ekranu wyświetlona zostanie sekcja: Skrypty do automatycznej konfiguracji klienta poczty, która umożliwia pobranie plików/skryptów ułatwiających konfigurację danego programu pocztowego. Możesz wybrać dla swojego programu pocztowego i systemu operacyjnego.
  • Windows Live Mail – przed uruchomieniem skryptu zakończ działanie programu pocztowego Windows Live. Gdy skrypt zostanie wykonany, program pocztowy Windows Live zostanie automatycznie uruchomiony już z dodanym i skonfigurowanym kontem pocztowym.
  • iOS for iPhone/iPad/iPod and MacOS® Mail.app – gdy korzystasz z konta e-mail za pośrednictwem aplikacji: iOS for iPhone/iPad/iPod lub MacOS Mail.app, to aplikacja wymaga określonych danych Twojego konta e-mail. Za pomocą opcji autokonfiguracji, możesz spróbować automatycznie skonfigurować aplikację e-mail. Jeśli dane konfiguracyjne nie pasują, spróbuj skorzystać z konfiguracji ręcznej opisanej poniżej.

  W górnej części ekranu znajdziesz skrypty do automatycznej konfiguracji skrzynki e-mail.

 5. Poniżej w sekcji: Ustawienia ręczne klienta poczty możesz skorzystać z wyświetlonych danych konfiguracyjnych, aby skonfigurować program pocztowy ręcznie.
  • Po lewej stronie w niebieskiej ramce wyświetlane są dane konfiguracyjne dla połączenia z użyciem szyfrowania SSL.
  • Po prawej stronie w żółtej ramce wyświetlane są dane konfiguracyjne dla połączenia bez użycia szyfrowania SSL.

  W sekcji: Ustawienia ręczne klienta poczty znajdziesz dane konfiguracyjne dla wskazanego konta pocztowego.

 6. W dolnej części ekranu dostępna będzie sekcja: Instrukcje e-mail, która umożliwia wysłania danych konfiguracyjnych dla wybranego konta pocztowego na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
  Za pomocą sekcji: Instrukcje e-mail możesz wysłać dane do konfiguracji konta pocztowego na adres e-mail
 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie