Konfiguracja automatycznych odpowiedzi w cPanel to przydatna opcja. Aby to zrobić w serwisie Domenomania.pl, w panelu cPanel przejdź do sekcji E-mail, a następnie wybierz opcję Automaty pocztowe.

W kolejnym oknie kliknij przycisk Dodaj automat pocztowy.

Pojawi się nowe okienko. Wypełnij w nim odpowiednie pola:

  • w polu Zestaw znaków wybierz kodowanie jakie ma być użyte w wiadomości  – jeśli nie wiesz co wybrać, pozostaw domyślną wartość
  • w polu Interwał ustal jak często wiadomość automatyczna ma być wysyłana do tego samego nadawcy, jeśli przysyła on wiadomości z dużą częstotliwością
  • w polu E-mail oraz Domena podaj nazwę konta użytkownika oraz domenę, których automatyczna odpowiedź ma dotyczyć
  • w polu Od podaj pełną nazwę użytkownika, która będzie widoczna w wysyłanych wiadomościach e-mail
  • w polu Temat ustal temat wiadomości – możesz dodatkowo użyć odpowiednich tagów opisanych w górnej części witryny
  • w polu Treść wpisz treść wiadomości automatycznej – jeśli chcesz użyć kogu HTML zaznacz pole Ta wiadomość zawiera kod HTML
  • w polu Uruchom określ w jakim przedziale czasowym dany autoresponder ma być aktywny

Następnie kliknij przycisk Utwórz. To wszystko! Wiadomość automatyczna została ustawiona.