Jak utworzyć repozytorium GIT przez SSH?

Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy

Repozytorium GIT dostępne jest przy pakietach hostingowych z linii PRO, które posiadają dostęp SSH. Repozytoria służą do tworzenia lub klonowania istniejących repozytoriów. W cPanel możesz zarządzać listą repozytoriów GIT.

GIT to popularny system kontroli wersji (tzw. SVN), który jest przydatny, a nawet niezbędny podczas pracy programistów i webmasterów w procesie programowania stron WWW. GIT umożliwia zarządzanie historią dokonywanych zmian oraz możliwość przywracania poprzednich wersji wersjonowanych plików.

Informacje o tworzeniu repozytorium GIT przez SSH

Możesz utworzyć repozytorium Git dla dowolnego istniejącego katalogu lub możesz utworzyć nowy katalog dla repozytorium. Jeśli repozytorium Git już istnieje dla projektu, możesz zamiast tego sklonować je na konto cPanel.

Poniżej znajdziesz ograniczenia dla tworzenia ścieżek i nowych repozytoriów w cPanel:

\\ \* | " ' < > & @ \` $ { } [ ] ( ) ; ? : = % #

Nie jest możliwe utworzenie repozytorium Git w poniższych katalogach w ramach konta w cPanel.

.cpanel
.trash
etc
mail
ssl
tmp
logs
.cphorde
spamassassin
.htpasswds
var
cgi-bin
.ssh
perl5
access-logs


Aby móc zarządzać istniejącym repozytorium Git, utwórz repozytorium w katalogu tego repozytorium. System automatycznie zaktualizuje konfigurację repozytorium i doda ją do listy zarządzanych repozytoriów.

Domenomania.pl to jedna z czołowych i największych firm w Polsce, która nieprzerwanie od roku 2004 dostarcza usługi związane z hostingiem, domenami internetowymi, pozycjonowaniem stron internetowych oraz kreacją stron WWW.

Jak dodać repozytorium GIT przez SSH?

Aby utworzyć nowe repozytorium Git:

 1. Połącz się z SSH i uzyskaj dostęp do konta w cPanel przez wiersz poleceń.
 2. Aby przejść do katalogu, który będzie zawierał repozytorium, uruchom polecenie:
  cd ~/Project/example
 3. Aby utworzyć katalog dla repozytorium, uruchom polecenie, a następnie przejdź do tego katalogu:
  mkdir -p ~/Project/example
 4. Aby określić otwarty katalog jako repozytorium Git, wykonaj polecenie:
  git init

Dodatkowe informacje o zarządzaniu repozytorium GIT

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie
Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy