Jak zaktualizować repozytorium GIT w SSH?

Repozytorium GIT dostępne jest przy pakietach hostingowych z linii PRO, które posiadają dostęp SSH. Repozytoria służą do tworzenia nowych lub klonowania istniejących zdalnych repozytoriów. W cPanel możesz zarządzać listą repozytoriów GIT.

GIT to popularny system kontroli wersji (tzw. SVN), który jest przydatny, a nawet niezbędny podczas pracy programistów i webmasterów w procesie programowania stron WWW. GIT umożliwia zarządzanie historią dokonywanych zmian oraz możliwość przywracania poprzednich wersji wersjonowanych plików.

Aktualizacja konfiguracji repozytorium GIT przez SSH

Opcja ta powoduje, że repozytorium GIT jest cały czas skonfigurowane w ten sposób, aby pozostawało aktualne podczas każdej aktualizacji (push) zmian lokalnych z repozytorium.

Więcej informacji na temat pliku konfiguracyjnego Git znajdziesz w zewnętrznej dokumentacji: git-config.

Aby zaktualizować konfigurację repozytorium GIT, uruchom poniższe polecenie z katalogu repozytorium:

git config receive.denyCurrentBranch updateInstead

Dodatkowe informacje o zarządzaniu repozytorium GIT

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie