Jak w cPanel dodać repozytorium GIT?

Repozytorium GIT dostępne jest przy pakietach hostingowych z linii PRO, które posiadają dostęp SSH. Repozytoria służą do tworzenia nowych lub klonowania istniejących zdalnych repozytoriów. W cPanel możesz zarządzać listą repozytoriów GIT.

GIT to popularny system kontroli wersji (tzw. SVN), który jest przydatny, a nawet niezbędny podczas pracy programistów i webmasterów w procesie programowania stron WWW. GIT umożliwia zarządzanie historią dokonywanych zmian oraz możliwość przywracania poprzednich wersji wersjonowanych plików.

Jak utworzyć repozytorium GIT przez cPanel?

 1. Zaloguj się do cPanel.
 2. Po zalogowaniu się do panelu cPanel, w sekcji: Pliki wybierz: Repozytorium GIT.
  Aby dodać repozytorium GIT, kliknij opcję w cPanel: Repozytorium GIT.
 3. Kliknij przycisk: Utwórz, aby dodać nowe repozytorium SVN na hostingu przez cPanel.
  Kliknij przycisk: Utwórz, aby utworzyć repozytorium GIT w cPanel.
 4. Wyświetlony formularz pozwala na:
  • sklonowanie istniejącego repozytorium – aby pobrać projekt ze zdalnego repozytorium (np. github).
  • stworzenie nowego repozytorium – gdy rozpoczynasz własny projekt i chcesz mieć nowe repozytorium GIT na naszym hostingu.

   Gdy chcesz stworzyć zupełnie nowe repozytorium, wyłącz opcję: Clone a Repository.

 5. Aby utworzyć repozytorium GIT, wypełnij pola formularza:
  Dodaj repozytorium GIT w cPanel (SVN) w cPanel.

  • Klonowanie adresu URL – włącz tę opcję i podaj adres do istniejącego repozytorium, jeśli chcesz sklonować istniejące zdalne repozytorium lub wyłącz tę opcję, aby utworzyć nowe repozytorium.

   Adresy do sklonowanych repozytoriów muszą zaczynać się od protokołów: http: //, https: //, ssh: // lub git: // albo od nazwy użytkownika i domeny.

  • Ścieżka do repozytorium – wpisz w tym miejscu ścieżkę na hostingu, która będzie kierowała do plików repozytorium GIT. ścieżka na hostingu, w której mają być przechowywane pliki repozytorium GIT. Jeśli wpiszesz ścieżkę, która nie istnieje, system utworzy katalog podczas tworzenia lub klonowania repozytorium.

   Ścieżka nie może zawierać odniesień do katalogów „./” i „../”, odstępów ani następujących znaków: \ * | „'<> & @` $ {} [] ();?: =% #

  • Nazwa repozytorium – wpisana w tym miejscu nazwa nie ma wpływu na funkcjonalność i służy tylko do wyświetlania. Nazwa repozytorium nie może zawierać znaków „<” i „>”.
 6. Następnie kliknij przycisk: Utwórz.
 7. Poprawnie stworzone repozytorium GIT pojawi się na liście i będziesz mógł nim zarządzać i przeglądać historię.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu repozytorium GIT

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie