Jak klonować repozytorium GIT przez SSH?

Repozytorium GIT dostępne jest przy pakietach hostingowych z linii PRO, które posiadają dostęp SSH. Repozytoria służą do tworzenia nowych lub klonowania istniejących zdalnych repozytoriów. W cPanel możesz zarządzać listą repozytoriów GIT.

GIT to popularny system kontroli wersji (tzw. SVN), który jest przydatny, a nawet niezbędny podczas pracy programistów i webmasterów w procesie programowania stron WWW. GIT umożliwia zarządzanie historią dokonywanych zmian oraz możliwość przywracania poprzednich wersji wersjonowanych plików.

Klonowanie repozytorium GIT przez SSH

Aby sklonować prywatne repozytoria, musisz wykonać dodatkowe czynności: Jak skonfigurować dostęp do prywatnych repozytoriów GIT?

Aby sklonować istniejące repozytorium, wykonaj następujące czynności:

 1. Połącz się przez SSH i zaloguj się na swoje konto cPanel w wierszu poleceń.
 2. Aby przejść do katalogu, który będzie zawierał repozytorium, uruchom następujące polecenie:
  cd ~/Project
 3. Aby utworzyć nowy katalog do przechowywania repozytorium, uruchom następujące polecenie, a następnie przejdź do tego katalogu:
  mkdir -p ~/Project
 4. Aby sklonować repozytorium, uruchom następujące polecenie:
  git clone https://domain.com/Account/example.git example.git

  W tym przykładzie: https://domain.com/Account/example.git reprezentuje adres URL klonowania repozytorium.

Wielu programistów udostępnia swoje repozytoria w serwisie GitHub. Adresy URL repozytorium GitHub są najczęściej podobne do tego przykładu: https://github.com/Account/example.git

Proces klonowania dużych repozytoriów może zając dużo czasu i w tym czasie informacje procesu HEAD mogą być niedostępne w systemie kontroli wersji Git.

Klonowanie repozytorium GIT lokalnie przez SSH

Proces klonowania lokalnego repozytorium GIT wymaga odpowiednich ustawień i posiada kilka ograniczeń związanych z klonowanymi adresami URL.

W cPanel w sekcji Dostęp SSH możesz kluczami SSH, których możesz użyć, aby uzyskać dostęp do repozytorium GIT na hostingu. Pamiętaj, że klucze SSH umożliwiają dostęp do całego serwera, a nie tylko do repozytorium GIT – zachowaj ostrożność przy wykonywaniu tej czynności.

Aby sklonować repozytorium GIT, na komputerze lokalnym za pomocą wiersza poleceń wykonaj polecenie:

git clone ssh://username@hostname/home/username/Project/example.git
 • username – nazwa użytkownika konta cPanel.
 • hostname – nazwę hosta serwera, na którym znajduje się konto cPanel.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu repozytorium GIT

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie