Jak utworzyć globalne filtry poczty e-mail w cPanel?

Sprawdź jak dodać globalne filtry e-mail na hostingu. Za pomocą cPanelu możesz utworzyć globalne reguły poczty e-mail, które będą działać w ramach wszystkich kont pocztowych znajdujących się na hostingu. Dzięki temu masz kontrolę nad sposobem filtrowania wszystkich wiadomości wysyłanych na konta pocztowe w Twoich domenach.

Zdecydowanie zalecamy, aby korzystać z wielu prostych filtrów zamiast jednego dużego i zaawansowanego filtra. Jest to zdecydowanie wydajniejsze rozwiązanie.

Jak dodać nowe globalne filtry poczty w cPanel?

Aby utworzyć nowy filtr, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Filtry poczty e-mail.
  W sekcji: E-mail przejdź do opcji: Globalne filtry poczty e-mail, aby ustawić globalne reguły poczty.
 3. W górnej części ekranu kliknij przycisk: Utwórz nowy filtr.
 4. Zostaniesz przekierowany do ekranu tworzenia globalnego filtra e-mail dla wszystkich skrzynek e-mail. Wszystkie dodane reguły będą przetwarzane w kolejności wyświetlania na liście, czyli od góry do dołu.Przykład reguły wiadomości w cPanel opartej o SpamAssassin
 5. W polu: Nazwa filtru wprowadź nazwę filtru pocztowego i skonfiguruj reguły działania filtra.
 6. Po zdefiniowaniu ustawień reguły poczty, kliknij przycisk: Utwórz, aby utworzyć globalny filtr poczty e-mail.

Jak wyświetlić bieżące globalne filtry poczty w cPanel?

Aby wyświetlić listę globalnych filtrów konta e-mail, kliknij opcję: Globalne filtry poczty e-mail.

Jak przejść do edycji istniejącego globalnego filtra poczty? 

Aby edytować istniejący globalny filtr, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Globalne filtry poczty e-mail.
 3. Kliknij: Edytuj obok nazwy filtra.
 4. Wprowadź żądane zmiany w filtrze.
 5. Kliknij: Zapisz.

Jak usunąć istniejące globalne filtry poczty?

Aby usunąć globalny filtr, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: E-mail i kliknij opcję: Globalne filtry poczty e-mail.
 3. Kliknij: Usuń przy nazwie filtru.
 4. Kliknij: Usuń filtr.

Jak przetestować filtr poczty w cPanel?

W sekcji: Test filtru możesz sprawdzić jak system będzie przetwarzać wskazaną przez Ciebie wiadomość e-mail. W tym celu wprowadź w polu poniżej całą wiadomość e-mail (wraz z nagłówkami) i kliknij przycisk: Testuj filtr.

Formularz służący do testowania filtrów e-mail w cPanel

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie