Jak ukryć dane abonenta domeny w WHOIS?

Promocja na hosting WordPres za 1 zł na 6 miesięcy

Baza WHOIS to ogólnodostępna baza danych (czyli dostępna dla każdego internauty), w której zapisywane i udostępniane są informacje o wszystkich domenach internetowych oraz abonentach domen.

Jeśli chcesz poznać kto jest właścicielem konkretnej domeny, w jakiej firmie oraz kiedy została zarejestrowana, to możesz skierować odpowiednie zapytanie do bazy WHOIS.

Jakie dane domeny mogę sprawdzić w WHOIS?

W zależności od rodzaju domeny oraz jej ustawień prywatności (tzw. WHOIS PRIVACY) w odpowiedzi na zapytanie odnośnie informacji na temat wskazanej domeny możesz otrzymać następujące dane:

 • nazwę abonenta domeny (np. osoba fizyczna lub firma),
 • adres abonenta,
 • datę rejestracji domeny,
 • nazwy serwerów DNS, na które skierowana jest domena,
 • datę wygaśnięcia,
 • nazwę rejestratora, u którego została zarejestrowana domena oraz dodatkowe informacje o rejestratorze.
Dzięki istnieniu jednej ogólnoświatowej bazy możemy ustalić do kogo należy domena (np. przy chęci jej odkupienia) i kiedy wygasa (np. w celu przejęcia jej po zakończeniu okresu abonamentowego). Informacje udostępniane w bazie WHOIS różnią się w zależności od typu domeny, a także od formy prawnej abonenta danej domeny.

 • Domeny polskie (np. *.pl, *.com.pl, itd.) – możemy uzyskać dane abonentów domen będących firmami (czyli domeny zarejestrowane na dane firmy), jak również osób fizycznych, które wyraziły na to zgodę (np. ustawienia w Panelu klienta rejestratora, u którego domena polska jest zarejestrowana).
 • Domeny globalne (np. *.com, *.net, *.info) – dostępne są dane abonenta domeny niezależnie od jego statusu prawnego. Oznacza to, że możesz sprawdzić kto jest abonentem każdej domeny globalnej.
 • Domeny europejskie *.eu – dostępne są dane abonentów domen, które zarejestrowane zostały przez firmy. Jednak nie są publikowane dane w przypadku domen zarejestrowanych na dane osób fizycznych.

Jak ukryć dane abonenta domeny (WHOIS PRIVACY)?

Ukrycie danych abonenta przy domenie jest zależne od typu domeny oraz na jakie dane jest ona zarejestrowana (osoba fizyczna lub firma).

Ukrywanie danych domeny zarejestrowanej w Domenomania.pl

W zależności od rodzaju formy prawnej oraz typu domeny jaką posiadasz – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres e-mail: bok@domenomania.pl z prośbą o ukrycie danych abonenta dla wskazanej domeny. Jeśli operacja ukrycia WHOIS będzie płatna, to odpowiednie instrukcje otrzymasz w odpowiedzi na wiadomość e-mail. Zgłoszenie powinno zostać wysłane z autoryzowanego dla domeny adresu e-mail.

Ukrywanie danych dla domen polskich w bazie WHOIS

W przypadku domen polskich ukrycie WHOIS dostępne jest tylko dla domen, które zarejestrowane zostały na dane osoby fizycznej. Jeśli Twoja domena jest zarejestrowana na firmę, to ukrywanie danych we WHOIS jest niemożliwe.

W przypadku domen .pl oraz większości innych domen narodowych rejestry automatycznie ukrywają dane osób fizycznych (w takiej sytuacji możesz zgłosić się o odkrycie danych we WHOIS). W przypadku domen polskich niemożliwe jest ukrycie WHOIS dla domen zarejestrowanych na firmę, czyli również dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Osoby fizyczne Firmy
Ukrycie WHOIS dla domen polskich bezpłatnie niedostępne ukrycie

 

Ukrywanie danych dla domen globalnych w bazie WHOIS

Niezależnie od formy prawnej abonenta domeny globalnej jego dane są ogólnodostępne w bazie WHOIS. W przypadku domen globalnych dostępne są dwie formy ukrycia danych: GDPR (bezpłatna) oraz Privacy protect (płatna). Ukrycie danych WHOIS przy domenach globalnych może wykonać zarówno osoba fizyczna lub firma.

 • Ukrywanie WHOIS za pomocą bezpłatnej metody GDPR – włączona bezpłatna forma ukrycia danych GDPR spowoduje ukrycie danych zarówno dla osób fizycznych oraz firm, ale tylko abonent w postaci osoby fizycznej może być całkowicie bezpieczny w tym zakresie, czyli mieć pewność ukrycia jego danych jako osoby fizycznej. W przypadku, gdy domena zarejestrowana jest na dane działalności gospodarczej, to dane firmy mogą zostać ujawnione w różnych sytuacjach przy nałożonym GDPR.

  Ukrywanie danych domeny globalnej dla firmy przy włączonym GDPR:
  Registrant Name: UKRYTE
  Registrant Organization: WIDOCZNE
  Registrant Street: WIDOCZNE
  Registrant City: WIDOCZNE
  Registrant State/Province: WIDOCZNE
  Registrant Postal Code: WIDOCZNE
  Registrant Country: WIDOCZNE
  Registrant Phone:  UKRYTE
  Registrant Phone Ext: WIDOCZNE
  Registrant Fax: UKRYTE
  Registrant Fax Ext: WIDOCZNE
  Registrant Email: UKRYTE

  Ukrywanie danych domeny globalnej dla osoby fizycznej przy włączonym GDPR:
  Registrant Name: UKRYTE
  Registrant Organization: WIDOCZNE
  Registrant Street: UKRYTE
  Registrant City: UKRYTE
  Registrant State/Province: UKRYTE
  Registrant Postal Code: UKRYTE
  Registrant Country: WIDOCZNE
  Registrant Phone:  UKRYTE
  Registrant Phone Ext: WIDOCZNE
  Registrant Fax: UKRYTE
  Registrant Fax Ext: WIDOCZNE
  Registrant Email:  UKRYTE

  Co to jest GDPR?
  General Data Protection Regulation (GDPR) to bezpłatna opcja służąca do ukrywania danych abonentów w bazie WHOIS dla domen globalnych, która jest niezależna od aktywacji płatnej opcji Privacy Protect (opisanej poniżej w dalszej części artykułu). GDPR jest metodą ukrywania danych, która jest wynikiem wprowadzonego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (GDPR 2016/679) i została wdrożona w dniu 25 maja 2018 r.

  Zadania i warunki aktywacji GDPRGłównym zadaniem General Data Protection Regulation jest ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście ukrywania danych abonentów domen globalnych z przynajmniej jednym kontaktem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dla wszystkich domen TLD (tzw. najwyższego poziomu), dla których rejestr ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Aktywacja GDPR
  Aktywacja ukrycia danych GDPR dla domen globalnych jest operacją bezpłatną i może zostać wykonana na wniosek osoby fizycznej, która spełnia powyżej opisane warunki oraz dla abonentów będących działalnościami gospodarczymi (których nie dotyczy rozporządzenie). Jednak w przypadku abonentów będących firmami, rejestrator aktywujący tę metodę ukrycia danych może ujawnić dane abonenta w niektórych sytuacjach (rejestrator nie jest zobligowany do przestrzegania rozporządzenia i może ujawnić dane firmy będącej abonentem domeny globalnej). Włączona opcja ukrycia danych WHOIS typu GDPR nie powoduje zablokowania transferu domeny globalnej do innego operatora.

 • Ukrywanie WHOIS za pomocą płatnej metody Privacy Protect – dane domen globalnych, które zarejestrowane zostały na firmę można bezpiecznie ukryć stosując dodatkowo płatną opcję ukrycia WHOIS za pomocą opcji: Privacy protect. Opcję Privacy protect może wykupić każdy abonent domeny globalnej (zarówno osoby fizyczne i firmy). Opcja ta zabezpiecza dodatkowo dane abonenta (szczególnie dla firm, dla których opcja GDPR nie jest pewnym zabezpieczeniem).

  W porównaniu do bezpłatnej opcji ukrywania danych GDPR, to opcja Privacy protect daje dodatkową pewność ukrycia danych, ponieważ polega ona na zastąpieniu wszystkich widocznych danych na inne „zmyślone” dane abonenta. Jednak pomimo takiego zastąpienia danych w bazie WHOIS, aktualny abonent nadal pozostaje właścicielem domeny i posiada wszelkie prawa.

  Dodatkową cechą Privacy Protect jest dostarczanie wiadomości e-mail wysłanych na zastąpiony adres e-mail na właściwy adres e-mail abonenta (przy czym nadawca takiej wiadomości nie pozna właściwego adresu e-mail abonenta domeny).

  Co to jest Privacy Protect?Opcja Privacy Protect to płatna opcja ukrywania danych w bazie WHOIS, która zapewnia zapewnia pewną ochronę danych zarówno dla osób fizycznych oraz dla firm. Jest to dodatkowa ochrona przed nieautoryzowanym transferem domeny do innego operatora oraz kompleksowe ukrycie danych również dla podmiotów biznesowych, które są abonentami domen globalnych.

  Warunki aktywacji Privacy Protect
  Privacy Protect jest dostępna dla wszystkich domen (chyba, że rejestr domen najwyższego poziomu nie zezwala na jego aktywację). W Domenomania.pl możesz włączyć opcję ukrycia danych Privacy Protect dla domen globalnych. W przypadku tej metody ukrycia danych siedziba abonenta lub dane pozostałych kontaktów dodanych przy domenie nie mają znaczenia (nie muszą znajdować się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

  Aktywacja Privacy protect
  Aktywacja opcji Privacy Protect daję pewność, że dane abonentów (zarówno osoby fizyczne i firmy) nie zostaną ujawnione w bazie WHOIS. Po włączeniu opcji ukrywania danych WHOIS typy Privacy Protect następuje blokada realizacji transferu domeny do innego operatora. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed przeniesieniem domeny przez nieuprawnione osoby, gdyż obecnie podczas procesu transferu domen globalnych zazwyczaj nie jest wysyłany link potwierdzający transfer. Privacy Protect może zostać włączone lub wyłączone na wniosek abonenta po dodatkowej opłacie.

Osoby fizyczne Firmy
Ukrycie WHOIS dla domen globalnych (GDPR) bezpłatnie bezpłatnie
Ukrycie WHOIS dla domen globalnych (Privacy Protect) 10 zł netto / rok* 10 zł netto /rok*

* Opłata za ukrycie danych metodą Privacy Protect dotyczy całego okresu rozliczeniowego dla domeny globalnej (czyli do końca aktualnej ważności domeny). Przykładowo, oznacza to, że jeśli domena jest ważna od momentu aktywacji Privacy Protect jeszcze 3 lata, to dopiero za 3 lata będzie konieczne opłacenie Privacy Protect dla domeny globalnej.

Ukrywanie danych dla domen europejskich w bazie WHOIS

Jeśli domena europejska jest zarejestrowana na dane osoby fizycznej to dane abonenta takiej domeny są domyślnie ukrywane, a do wyglądu publicznego będzie jedynie adres e-mail właściciela domeny oraz wskazany przez niego język korespondencji. W przypadku domen EU, których abonentem są firmy, to dane abonentów nie są ukrywane i nie ma możliwości ich ukrycia na wniosek abonenta (dotyczy to również działalności jednoosobowych).

Osoby fizyczne Firmy
Ukrycie WHOIS dla domen europejskich 9,90 zł netto / rok niedostępne ukrycie

 

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie
Promocja na hosting WordPres za 1 zł na 6 miesięcy