Co to jest TTL?

W pierwszej kolejności warto przybliżyć samo pojęcie oraz konsekwencje zmiany wartości tego parametru. TTL pochodzi od skrótu z języka angielskiego Time To Live i określa liczbę sekund, pomiędzy którymi zostaną wprowadzone zmiany w rekordach DNS. Innymi słowy – wartość TTL to czas w sekundach jaki trzeba będzie odczekać, aby wprowadzone w rekordach DNS zmiany zostały zastosowane. Każdy z rekordów posiada swój własny TTL określany przez użytkownika.

TTL posiada w Domenomania.pl trzy podstawowe wartości:

Sugerowana wartość minimalna: 120 sekund, czyli 2 minuty

Wartość maksymalna: 86400 sekund, czyli 24 godziny

Wartość domyśla (jeśli nie zostanie wprowadzona żadna inna): 14400 sekund, czyli 4 godziny

Ostatnia podana wyżej wartość jest zalecaną wartością do wprowadzania przy konfiguracji rekordów DNS.

Jak zmienić TTL domeny w cPanel?

Aby zmienić wartość TTL dla rekordów DNS swojej domeny w panelu cPanel, przejdź do sekcji Domeny, następnie wybierz opcję Edytor stref DNS.

Na kolejnej stronie, przy domenie, której TTL chcesz edytować kliknij przycisk Zarządzaj.

Teraz przy konkretnym rekordzie DNS, którego TTL chcesz zmienić kliknij przycisk Edytuj.

Następnie edytuj wartość TTL i kliknij Save record.

Analogicznie wartość TTL ustala się przy dodawaniu nowego rekordu. Aby to zrobić kliknij przycisk Dodaj nowy rekord.

Następnie przy dodawaniu nowego rekordu DNS w polu TTL wprowadź pożądaną wartość. Po dodaniu całego rekordu kliknij przycisk Dodaj rekord.

To wszystko!