Co to jest TTL?

W pierwszej kolejności warto przybliżyć samo pojęcie oraz konsekwencje zmiany wartości tego parametru. TTL pochodzi od skrótu z języka angielskiego Time To Live i określa liczbę sekund, pomiędzy którymi zostaną wprowadzone zmiany w rekordach DNS. Innymi słowy – wartość TTL to czas w sekundach jaki trzeba będzie odczekać, aby wprowadzone w rekordach DNS zmiany zostały zastosowane. Każdy z rekordów posiada swój własny TTL określany przez użytkownika.

TTL posiada w Domenomania.pl trzy podstawowe wartości:

Sugerowana wartość minimalna: 120 sekund, czyli 2 minuty

Wartość maksymalna: 86400 sekund, czyli 24 godziny

Wartość domyśla (jeśli nie zostanie wprowadzona żadna inna): 14400 sekund, czyli 4 godziny

Ostatnia podana wyżej wartość jest zalecaną wartością do wprowadzania przy konfiguracji rekordów DNS.

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Aby zmienić wartość TTL dla rekordów DNS swojej domeny w panelu DirectAdmin, po zalogowaniu przejdź do zakładki Zarządzanie kontami, następnie wybierz opcję Zarządzanie DNS.

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

W kolejnym oknie kliknij przycisk Nadpisz wartość TTL.

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Teraz przestaw opcję Wartość TTL na Niestandardowy, a w polu po prawej stronie podaj nową wartość, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

To wszystko! Nowa wartość TTL dla domeny została zapisana.

Może Cię zainteresować: