Konfiguracja dostępu do prywatnych repozytoriów GIT

W poniższym artykule znajdziesz instrukcje konfiguracji prywatnego repozytorium GIT na lokalnym hoście. Dzięki takiej konfiguracji możesz użyć cPanel jako automatycznej lokalizacji wdrażania dla projektu, która może uruchamiać: PHP, Ruby, Node.js ™ lub inne aplikacje internetowe.

W poniższych instrukcjach używane są przykładowe aplikacje opublikowane w GitHub i używany jest adres Github dla prywatnego repozytorium. Konfiguracja prywatnego repozytorium jest analogiczna dla różnych adresów hostów.

Dostęp do prywatnych repozytoriów Git

Aby skonfigurować dostęp do prywatnych repozytoriów, wykonaj czynności:

 1. Wygeneruj klucz SSH – jeśli jeszcze go nie skonfigurowałeś, uruchom polecenie, aby wygenerować klucz SSH:
  ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "username@example"

  W tym przykładzie username reprezentuje nazwę użytkownika konta cPanel i example reprezentuje nazwę domeny. Po uruchomieniu tego polecenia, system wyświetli prośbę o wprowadzenie hasła. Wprowadź hasło dostępu, a następnie naciśnij przycisk Enter , aby kontynuować.

 2. Aby potwierdzić, że klucz istnieje i znajduje się we właściwej lokalizacji, uruchom polecenie:
  cat ~/.ssh/id_rsa.pub
 3. Dane wyjściowe powinny przypominać następujący przykład, gdzie AAAAB3Nza…reprezentuje prawidłowy klucz SSH. Zachowaj pełny klucz SSH.
  ssh-rsa AAAAB3Nza...
 4. Jeśli widzisz poniższy komunikat błędu, upewnij się, że zostały wprowadzone poprawnie, a następnie ponownie uruchom polecenie z kroku 1:
  cat: /home/username/.ssh/id_rsa.pub: No such file or directory
 5. Jeśli dane wyjściowe są podobne do następującego przykładu, upewnij się, że uruchomiłeś polecenie cat z poprawną ścieżką:
  -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
  AQKCAgByFAHL2301vtIuUQ+jy7+6MoHlXwa0G7Ob/R1KOthYw3KMr/cCQycZimcZ
 6. Aby przetestować klucz SSH, uruchom następujące polecenie, gdzie example.com reprezentuje nazwę hosta prywatnego repozytorium:
  ssh -T git@example.com
 7. Aby sklonować repozytorium, uruchom następujące polecenie na koncie cPanel, gdzie git@example.com:MyStuff/private-repository.git reprezentuje adres URL klonowania repozytorium prywatnego:
  git clone git@example.com:MyStuff/private-repository.git
 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie