Aby zainstalować WordPress na swoim serwerze w Domenomania.pl należy skorzystać z autoinstalatora aplikacji webowych Installatron. Aby do niego przejść w zależności od używanego panelu (DirectAdmin, cPanel) skorzystaj w odpowiedniej instrukcji poniżej:

Po przejściu na główną strona instalatora, spośród dostępnych aplikacji wybierz WordPress.

Na kolejnej stronie kliknij przycisk Instaluj tę aplikację.

W kolejnym oknie możesz dostosować podstawowe ustawienia instalacji, takie jak adres, pod którym WordPress ma zostać zainstalowany, a także dane dostępowe. W poniższym przykładzie blog zostanie zainstalowany pod adresem https://pomoc.domenomania.pl/wordpress

 

Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk Zainstaluj.

Zostaniesz przeniesiony do zakładki Moje aplikacje, gdzie rozpocznie się proces instalacji.

Po jego zakończeniu pojawi się podsumowanie oraz dodatkowe opcje, z których możesz korzystać.

To wszystko! WordPress będzie dostępny pod ustalonym przez Ciebie adresem.