Jak utworzyć użytkownika bazy danych MySQL przez cPanel?

Proces tworzenia bazy danych w cPanel można podzielić na dwa etapy:

Po utworzeniu bazy danych i użytkownika bazy danych, należy przypisać użytkownika do utworzonej bazy danych.

Dopiero po przypisaniu użytkownika i nadaniu mu odpowiednich uprawnień, połączenie z bazą danych MySQL będzie mógł zostać nawiązane (podczas połączenia z bazą danych najczęściej podaje się nazwę bazy, nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do bazy danych).

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie