Jak sprawdzić przepustowość łącza w cPanel?

Za pomocą cPanel możesz sprawdzić przepustowość łącza przy Twoim serwerze. Interfejs przepustowość łącza w cPanel umożliwia sprawdzenie wykorzystania przepustowości przy Twoich stronach internetowych.

Możesz w ten sposób sprawdzić wykorzystanie przepustowości w bieżącym miesiącu, a także całkowite wykorzystanie przepustowości. Obejmuje to całe wykorzystanie przepustowości HTTP (WWW) i POP (poczta).

Jeśli system wykryje, że Twoja strefa czasowa nie jest zgodna ze strefą czasową serwera, na ekranie pojawi się komunikat podobny do następującego: Kliknij łącze, aby zresetować strefę czasową i ponownie załadować interfejs.

Jak zobaczyć statystyki przepustowości  łącza w cPanel?

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: Metryki i kliknij opcję: Przepustowość łącza.
  Znajdź sekcję: Metryki i kliknij opcję: Przepustowość łącza w cPanel
 3. Na ekranie zostanie wyświetlony interfejs wykresami przedstawiającymi wykorzystanie przepustowości łącza. Każdy wykres zawiera informacje o wykorzystaniu przepustowości w określonym przedziale czasu (24 godziny, ubiegły tydzień, ubiegły rok, ostatnie miesiące).

Jakie informacje mogę sprawdzić w opcji przepustowość łącza w cPanel?

Wykresy przepustowości łącza przedstawiają informacje w sześciu kategoriach:

 • HTTP – ruch sieciowy.
 • POP3 – wiadomości e-mail pobierane z kont skonfigurowanych po protokole POP3.
 • IMAP – wiadomości e-mail pobierane z kont skonfigurowanych po protokole IMAP.
 • FTP – przesyłanie plików.
 • SMTP – wiadomości e-mail wysyłane przez Twoje konta pocztowe przez protokół SMTP.
 • Razem – przepustowość dla wszystkich usług razem.

Jakie dane nie są rejestrowane w statystykach przepustowości łącza?

Interfejs przepustowość łącza zlicza informacje o Twoich stronach WWW, nie wliczając to ruchu, który jest generowany przez cPanel oraz jego moduły. W rezultacie system nie wlicza następujących procesów do wykorzystania przepustowości lub przydziału:

 • protokoły, takie jak przesyłanie i pobieranie menedżera plików.
 • poczta przychodząca dostarczana przez inne serwery.
 • zapytania POP / IMAP odebrane na potrzeby zadań, takich jak odpytywanie nowych wiadomości e-mail.
 • poczta SMTP (odebrana).
 • aktywność DNS.
 • wszystkie procesy użytkownika utworzone przez zadania CRON, które wykonują aktywność sieciową.
 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie