Jak przywrócić kopię strony w autoinstalatorze?

Kopia zapasowa (tzw. backup) to kopia Twoich plików, którą możesz w każdej chwili przywrócić, np. po nieudanej aktualizacji strony WWW lub po wprowadzeniu zmian, które generują błędy. Zamiast ręcznego naprawiania wynikłych błędów, możesz szybko przywrócić swoją stronę internetową z kopii zapasowej. Głównie z tego powodu kopia zapasowa nazywana jest również kopią bezpieczeństwa.

WAŻNE! Jaki jest zakres kopii zapasowej tworzonej w autoinstalatorze aplikacji?

Proces tworzenia kopi zapasowej tworzy kopie plików, katalogów i tabel baz danych używanych przez zainstalowane aplikacje. Kopie zapasowe mogą być przywrócone, co może być użyteczne, gdy: aplikacja zostanie uszkodzona, nastąpi włamanie lub jeśli aktualizacja się nie powiedzie.

Jak przywrócić kopię zapasową strony WWW w autoinstalatorze?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby przywrócić kopię zapasową dla strony internetowej, którą utworzyłeś w ramach autoinstalatora w cPanelu:

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. Znajdź sekcję: Oprogramowanie, następnie wybierz opcję: Autoinstalator.
  W cPanelu znajdź sekcję: Oprogramowanie i kliknij opcję: Autoinstalator aplikacji.
 3. Na wyświetlonym ekranie przejdź do zakładki: Moje kopie zapasowe i zaznacz kopię zapasową aplikacji (np. WordPress), którą chcesz przywrócić i kliknij przycisk: Przywróć tę kopię zapasową.
  Przejdź do zakładki: Moje kopie zapasowe i zaznacz kopię zapasową aplikacji (np. WordPress), którą chcesz przywrócić i kliknij przycisk: Przywróć tę kopię zapasową.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony kreator, który poprowadzi Cię przez proces odtwarzania kopii zapasowej dla wybranej aplikacji w autoinstalatorze. Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji przywracania kopii zapasowej, kliknij przycisk: Kontynuuj pod wybraną opcją:
  • Przywrócić do oryginalnej lokalizacji – wybierz tę opcję, aby przywrócić kopię zapasową do oryginalnej lokalizacji. Takie przywrócenie kopii zapasowej spowoduje powrót aplikacji do jej stanu z dnia, gdy kopia zapasowa została utworzona. Proces ten zastąpi wszystkie pliki, katalogi i tabele bazy danych.
  • Przywrócić do nowej lokalizacji – wybierz tę opcję, aby przywrócić kopię zapasową do nowej lokalizacji. Po wybraniu tej opcji, zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji na serwerze, do których zostaną przywrócone pliki kopii zapasowej dla zainstalowanej aplikacji. Proces ten nie wpłynie na oryginalną lokalizację aplikacji, gdyż Twoja strona zostanie przywrócona do innej niezależnej lokalizacji na Twoim serwerze.

  Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji przywracania kopii zapasowej, kliknij przycisk: Kontynuuj pod wybraną opcją:

 5. Jeśli wybrałeś opcję przywracania kopii zapasowej do oryginalnej lokalizacji, to pliki, katalogi i tabele bazy danych wymienione na liście zostaną przywrócone. Obiekty zaznaczone na czerwono nadpiszą istniejące obiekty. Kliknij przycisk: Przywróć w prawym dolnym rogu ekranu, aby rozpocząć przywracanie plików.
  Przywracanie kopii zapasowej aplikacji w autoinstalatorze jest w trakcie realizacji.
 6. Po przywróceniu kopii zapasowej dla wybranej aplikacji, na ekranie zostanie wyświetlone odpowiednie powiadomienie.
 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie