Komendy bash do wyświetlania plików

Promocja hosting za 1 zł na 6 miesięcy

W poniższym artykule znajdziesz informacje odnośnie podstawowych komend bash, których możesz używać w wierszu poleceń podczas połączenia SSH do operacji związanych z wyświetlaniem plików.

Komenda: cat (łączenie i wyświetlanie plików)

Polecenie cat (ang. concatenate, czyli łączyć) służy głównie do łączenia plików, które mogły zostać wcześniej podzielone przy użyciu komendy split oraz do tzw. kierowania zawartości plików na standardowe wyjście, czyli po prostu do wyświetlania zawartości plików na ekranie. Uznaje się, że polecenie cat jest częściej stosowne do wyświetlania zawartości plików niż do ich łączenia.

Składnia polecenia cat

cat opcje nazwa_pliku.rozszerzenie

Przykłady użycia polecenia cat

cat nazwa_pliku.php

Opis powyższego przykładu: wyświetla zawartość pliku na ekranie.

cat nazwa_pliku1.php nazwa_pliku2.php > plik_polaczony.php

Opis powyższego przykładu: służy do łączenia dwóch plików w jeden plik.

Komenda: head (wyświetlanie początku pliku)

Polecenie head służy do wyświetlania pierwszych linii zawartości dla wskazanego pliku lub wielu plików. Jeśli nie zostaną wskazane opcje dla polecenia head, to domyślnie wyświetlanych jest 10 pierwszych linii zawartości.

Składnia polecenia head

head opcje nazwa_pliku.rozszerzenie

Przykład użycia polecenia head

head -n 20 nazwa_pliku.php

Dostępne opcje:

  • -c bajty (wyświetla określoną początkową ilość bajtów pliku)
  • -n ilość_wierszy (wyświetla podaną ilość wierszy)

Opis powyższego przykładu: służy do wyświetlania początku wybranego pliku (możesz wybrać jaką cześć zawartości chcesz wyświetlić). Powyższy przykład spowoduje wyświetlenie tylko 20 pierwszych wierszy w pliku: nazwa_pliku.php.

Komenda: less (wyświetlanie pliku z przewijaniem)

Polecenie less ułatwia wyświetlanie dużej ilości tekstu ze wskazanego pliku w wygodnej dla użytkownika formie, czyli z możliwością przewijania.

  • komenda less w porównaniu do innego polecenia more umożliwia nawigację po zawartości pliku w obu kierunkach (czyli w górę i w dół).
  • komenda less w porównaniu do polecenia vi nie powoduje wczytywania całej zawartości pliku – dzięki czemu duże pliki są zdecydowanie szybciej wczytywane przy użyciu polecenia less.

Składnia polecenia less

cat nazwa_pliku.rozszerzenie | less

Przykład użycia polecenia less

cat nazwa_pliku.php | less

Opis powyższego przykładu: służy do tzw. interaktywnego wyświetlania zawartości pliku, czyli z aktywną możliwością przewijania w górę i w dół.

Komenda: tail (wyświetlanie ostatnich wierszy pliku)

Polecenie tail służy do wyświetlania ostatnich linii zawartości dla wskazanego pliku. Jeśli nie zostaną wskazane opcje dla polecenia tail, to domyślnie wyświetlanych jest 10 ostatnich linii zawartości.

Składnia polecenia tail

less opcje nazwa_pliku.rozszerzenie

Przykład użycia polecenia tail

tail -n 20 nazwa_pliku.php

Dostępne opcje:

  • -c bajty (wyświetla określoną końcową ilość bajtów pliku)
  • -n ilość_wierszy (wyświetla podaną ilość wierszy)

Opis powyższego przykładu: służy do wyświetlenia ostatnich wierszy wybranego pliku. Powyższy przykład spowoduje wyświetlenie tylko 20 ostatnich wierszy w pliku: nazwa_pliku.php.

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie