Jak edytować plik wp-config.php w WordPress?

Promocja na hosting WordPress

Plik wp-config.php w systemie WordPress staje się punktem centralnym konfiguracji. To właśnie w tym pliku zawarte są kluczowe ustawienia, które kształtują funkcjonowanie i wygląd Twojej witryny. Plik ten znajduje się w katalogu głównym instalacji WordPressa i odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu poprawnej i bezpiecznej pracy witryny.

Co to jest i gdzie znajduje się plik wp-config.php?

Jednym z najważniejszych plików WordPress jest: wp-config.php, który znajduje się w katalogu głównym WordPress (czyli tam gdzie zainstalowałeś CMS WordPress). Plik zawiera informacje na temat konfiguracji witryny, np. dane do o połączenia z bazą danych.

Po pobraniu WordPress, plik wp-config.php nie będzie znajdował się w plikach instalacyjnych. Plik wp-config tworzony jest podczas procesu instalacji na podstawie podanych przez Ciebie informacji, np. login i hasło do bazy danych. W plikach instalacyjnych WordPress znajdziesz plik wp-config-sample.php, na podstawie którego możesz ręcznie utworzyć plik, edytując go zgodnie z wymaganiami, a następnie zapisując jako: wp-config.php.

WAŻNE! Zawartość pliku: wp-config-sample.php ma swoją określoną kolejność uzupełnienia danych konfiguracyjnych, która ma znaczenie. Jeśli posiadasz już plik wp-config.php, to zmiana jego zawartości może spowodować błędy na stronie internetowej.

Jakie ustawienia mogę zmienić w pliku wp-config.php?

Domenomania.pl to jedna z czołowych i największych firm w Polsce, która nieprzerwanie od roku 2004 dostarcza usługi związane z hostingiem, domenami, pozycjonowaniem stron internetowych oraz kreacją stron WWW.

Ustawienia bazy danych

Aby zmienić podstawowe informacje na temat konfiguracji instalacji w pliku wp-config.php, potrzebujesz następujących informacji:

 • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych używana przez WordPress,
 • Nazwa użytkownika bazy danych – nazwa użytkownika, która ma dostęp do tej bazy danych,
 • Hasło bazy danych – hasło używane przez nazwę użytkownika w celu uzyskania dostępu do bazy danych,
 • Host bazy danych – nazwa hosta serwera bazy danych.
  // ** MySQL settings ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define( 'DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych' );
  /** MySQL database username */
  define( 'DB_USER', 'nazwa_uzytkownika_bazy_danych' );
  /** MySQL database password */
  define( 'DB_PASSWORD', 'haslo_do_bazy_danych' );
  /** MySQL hostname */
  define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Kodowanie bazy danych (zestaw znaków)

DB_CHARSET został udostępniony, aby umożliwić określenie używanego zestawu znaków w bazie danych, który stosowany jest m.in. podczas definiowania tabel bazy danych. Domyślna wartość utf8 (UTF-8) jest prawie zawsze najlepszą opcją, ponieważ obsługuje dowolny język. Poniżej przykład z ustawionym kodowaniem UTF-8, który uważany jest za domyślną wartość WordPress:

define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

Klucze bezpieczeństwa

Poniższych kluczy bezpieczeństwa nie musisz pamiętać, najważniejsze, aby były długie, losowe i skomplikowane. Możesz też skorzystać generatora online, który umożliwi zmianę kluczy bezpieczeństwa. Zmiana spowoduje unieważnienie wszystkich plików cookie, co spowoduje, że wszyscy użytkownicy będą musieli się ponownie zalogować.

define( 'AUTH_KEY',     'tm PJq1-(k<{jl{StJMC*{&.e[gi3o?A7}069QfZnJ+Ian@HuTpr4Nf0gHLJ0Gd>' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'p8+;&(xI o|i%F EVTHj_IyC1acQAV]gzV!SAishpV9+,sBaZ_r;OB,idCJ|WQ?w' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  '10k;-|OuF8~4y-pHL,?pR-m-}Ao^UpjL?@LeE_DW9zG*jtJh`IB`0`S&c1(_30H+' );
define( 'NONCE_KEY',    'V2?|_ET=|&AQl>Ei/<(O!b6;})?$8B1VGqwexli/o-w#tjC5<d$@Ban3o1,5dF0_' ); 
define( 'AUTH_SALT',    'M.4>VNUFo4rS-CQ&l%-uLSmQTIE6(MYjt-gmMKnj7EW)3;:w,LVT5tD&oj{38-h^' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', '98zu`PO;_aBP6ZuF<v#|c,[-Ny dA;V(dR9-Jej&a%BotbG<MCuYBwB:v}R]B<aU' ); 
define( 'LOGGED_IN_SALT',  '^{0?eiUyG470R>lni.RT{ipr8mdUO-@}BbcsXT(3;E@?!vR~0#SBwZjwlE(_PPcu' );
define( 'NONCE_SALT',    'DMH{~k*h[z=d?3Td$,Bm|m#|dNwN 7QaIC_*E:1dNb ?lH4-dOj2Tb$EruFRT9Qs' );

Domenomania.pl już od ponad 15 lat zajmuje się hostingiem stron WWW i rejestracją domen.

Prefiks tabel w bazie danych (table_prefix)

Prefiks tabeli umieszczany jest przed nazwą bazy danych. Domyślnym prefiksem w bazie danych dla tabel WordPress jest przedtostek: wp_. Możesz zmienić tę wartość w pliku wp-config.php, jeśli chcesz użyć innego prefiksu niż: wp_ jako prefiksu bazy danych. Najczęściej prefiks bazy danych zmienia się, gdy posiadasz wiele instalacji WordPress na jednej bazie danych.

$table_prefix = 'r235_'; // Only numbers, letters, and underscores please!

Debugowanie WordPress (wp_debug)

Opcja wp_debug pozwala na wyświetlanie niektórych błędów i ostrzeżeń. Domyślna wartość dla tego parametru to false. Jeśli chcesz zacząć korzystać z wp_debug musisz zmienić wartość na: true. Błędy bazy danych są widoczne tylko wtedy, gdy wp_debug jest włączone. Włączenie wp_debug zmienia również ustawienia wyświetlania błędów E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_USER_NOTICE.

define( 'WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER', true );  // 5.2 and later
define( 'WP_DEBUG', true );

Jeśli posiadasz hosting w Domenomania.pl możesz na nim umieścić swoją stronę WWW lub przechowywać pliki.

Inne opcje dostępne w wp-config, np. wp_siteurl

Parametr wp_siteurl umożliwia zdefiniowanie adresu WordPress (wraz z przedrostkiem http:// lub https://). Nie umieszczaj na końcu adresu ukośnika „/”. Dodanie wartości wp_siteurl do pliku wp-config.php powoduje zastąpienie tej wartości z tabeli wp_options w bazie danych. Umieszczenie tej wartości w pliku wp-config.php może spowodować mniej wywołań skierowanych do bazy danych podczas ładowania strony WWW. Jeśli usuniesz parametr wp_siteurl z pliku wp-config.php to ponownie będzie używana wartość siteurl z tabeli wp_options w bazie danych.

Siteurl jest parametrem używanym podczas zmiany adresu domeny dla WordPress.

Za pomocą pliku wp-config.php możesz skorzystać również z innych parametrów, które zmienią ustawienia WordPress lub ułatwią proces jego zarządzania. Więcej informacji w języku angielskim znajdziesz w oficjalnej dokumentacji WordPress.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Webmail

Korzystając z poczty e-mail oraz innych usług internetowych warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Ważne zatem jest, aby przy...

Co zrobić, jeśli wtyczki nie są kompatybilne z najnowszą wersją PHP?

Każdy właściciel strony opartej na WordPressie zdaje sobie sprawę z ogromnej korzyści, jaką przynoszą wtyczki. Te małe dodatki umożliwiają...

Czy warto czyścić pliki pamięci podręcznej oraz plików cookie?

Wielu użytkowników internetu prawdopodobnie słyszało o plikach pamięci podręcznej i plikach cookie, ale czy wiedzą, jak ważne jest ich...

Domeny, hosting, serwery VPS i poczta e-mail

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji.

Telefon

Kontakt w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
Infolinia:
+48 71 715 27 24

Poczta

Kontakt mailowy w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - niedziela
24h na dobę
Email:
bok@domenomania.pl