Jak edytować plik wp-config.php w WordPress?

Promocja na hosting WordPress

Co to jest i gdzie znajduje się plik wp-config.php?

Jednym z najważniejszych plików WordPress jest: wp-config.php, który znajduje się w katalogu głównym WordPress (czyli tam gdzie zainstalowałeś CMS WordPress). Plik zawiera informacje na temat konfiguracji witryny, np. dane do o połączenia z bazą danych.

Po pobraniu WordPress, plik wp-config.php nie będzie znajdował się w plikach instalacyjnych. Plik wp-config tworzony jest podczas procesu instalacji na podstawie podanych przez Ciebie informacji, np. login i hasło do bazy danych. W plikach instalacyjnych WordPress znajdziesz plik wp-config-sample.php, na podstawie którego możesz ręcznie utworzyć wp-config, edytując go zgodnie z wymaganiami, a następnie zapisując jako: wp-config.php.

WAŻNE! Zawartość pliku: wp-config-sample.php ma swoją określoną kolejność uzupełnienia danych konfiguracyjnych, która ma znaczenie. Jeśli posiadasz już plik wp-config.php, to zmiana jego zawartości może spowodować błędy na stronie internetowej.

Jakie ustawienia mogę zmienić w pliku wp-config.php?

Domenomania.pl to jedna z czołowych i największych firm w Polsce, która nieprzerwanie od roku 2004 dostarcza usługi związane z hostingiem, domenami, pozycjonowaniem stron internetowych oraz kreacją stron WWW.

Ustawienia bazy danych

Aby zmienić podstawowe informacje na temat konfiguracji instalacji w pliku wp-config.php, potrzebujesz następujących informacji:

 • Nazwa bazy danych – nazwa bazy danych używana przez WordPress,
 • Nazwa użytkownika bazy danych – nazwa użytkownika, która ma dostęp do tej bazy danych,
 • Hasło bazy danych – hasło używane przez nazwę użytkownika w celu uzyskania dostępu do bazy danych,
 • Host bazy danych – nazwa hosta serwera bazy danych.
  // ** MySQL settings ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define( 'DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych' );
  /** MySQL database username */
  define( 'DB_USER', 'nazwa_uzytkownika_bazy_danych' );
  /** MySQL database password */
  define( 'DB_PASSWORD', 'haslo_do_bazy_danych' );
  /** MySQL hostname */
  define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Kodowanie bazy danych (zestaw znaków)

DB_CHARSET został udostępniony, aby umożliwić określenie używanego zestawu znaków w bazie danych, który stosowany jest m.in. podczas definiowania tabel bazy danych. Domyślna wartość utf8 (UTF-8) jest prawie zawsze najlepszą opcją, ponieważ obsługuje dowolny język. Poniżej przykład z ustawionym kodowaniem UTF-8, który uważany jest za domyślną wartość WordPress:

define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );

Klucze bezpieczeństwa

Poniższych kluczy bezpieczeństwa nie musisz pamiętać, najważniejsze, aby były długie, losowe i skomplikowane. Możesz też skorzystać generatora online, który umożliwi zmianę kluczy bezpieczeństwa. Zmiana spowoduje unieważnienie wszystkich plików cookie, co spowoduje, że wszyscy użytkownicy będą musieli się ponownie zalogować.

define( 'AUTH_KEY',     'tm PJq1-(k<{jl{StJMC*{&.e[gi3o?A7}069QfZnJ+Ian@HuTpr4Nf0gHLJ0Gd>' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY', 'p8+;&(xI o|i%F EVTHj_IyC1acQAV]gzV!SAishpV9+,sBaZ_r;OB,idCJ|WQ?w' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',  '10k;-|OuF8~4y-pHL,?pR-m-}Ao^UpjL?@LeE_DW9zG*jtJh`IB`0`S&c1(_30H+' );
define( 'NONCE_KEY',    'V2?|_ET=|&AQl>Ei/<(O!b6;})?$8B1VGqwexli/o-w#tjC5<d$@Ban3o1,5dF0_' ); 
define( 'AUTH_SALT',    'M.4>VNUFo4rS-CQ&l%-uLSmQTIE6(MYjt-gmMKnj7EW)3;:w,LVT5tD&oj{38-h^' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', '98zu`PO;_aBP6ZuF<v#|c,[-Ny dA;V(dR9-Jej&a%BotbG<MCuYBwB:v}R]B<aU' ); 
define( 'LOGGED_IN_SALT',  '^{0?eiUyG470R>lni.RT{ipr8mdUO-@}BbcsXT(3;E@?!vR~0#SBwZjwlE(_PPcu' );
define( 'NONCE_SALT',    'DMH{~k*h[z=d?3Td$,Bm|m#|dNwN 7QaIC_*E:1dNb ?lH4-dOj2Tb$EruFRT9Qs' );

Domenomania.pl już od ponad 15 lat zajmuje się hostingiem stron WWW i rejestracją domen.

Prefiks tabel w bazie danych (table_prefix)

Prefiks tabeli umieszczany jest przed nazwą bazy danych. Domyślnym prefiksem w bazie danych dla tabel WordPress jest przedtostek: wp_. Możesz zmienić tę wartość w pliku wp-config.php, jeśli chcesz użyć innego prefiksu niż: wp_ jako prefiksu bazy danych. Najczęściej prefiks bazy danych zmienia się, gdy posiadasz wiele instalacji WordPress na jednej bazie danych.

$table_prefix = 'r235_'; // Only numbers, letters, and underscores please!

Debugowanie WordPress (wp_debug)

Opcja wp_debug pozwala na wyświetlanie niektórych błędów i ostrzeżeń. Domyślna wartość dla tego parametru to false. Jeśli chcesz zacząć korzystać z wp_debug musisz zmienić wartość na: true. Błędy bazy danych są widoczne tylko wtedy, gdy wp_debug jest włączone. Włączenie wp_debug zmienia również ustawienia wyświetlania błędów E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_USER_NOTICE.

define( 'WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER', true );  // 5.2 and later
define( 'WP_DEBUG', true );

Jeśli posiadasz hosting w Domenomania.pl możesz na nim umieścić swoją stronę WWW lub przechowywać pliki.

Inne opcje dostępne w wp-config, np. wp_siteurl

Parametr wp_siteurl umożliwia zdefiniowanie adresu WordPress (wraz z przedrostkiem http:// lub https://). Nie umieszczaj na końcu adresu ukośnika „/”. Dodanie wartości wp_siteurl do pliku wp-config.php powoduje zastąpienie tej wartości z tabeli wp_options w bazie danych. Umieszczenie tej wartości w pliku wp-config.php może spowodować mniej wywołań skierowanych do bazy danych podczas ładowania strony WWW. Jeśli usuniesz parametr wp_siteurl z pliku wp-config.php to ponownie będzie używana wartość siteurl z tabeli wp_options w bazie danych.

Siteurl jest parametrem używanym podczas zmiany adresu domeny dla WordPress.

Za pomocą pliku wp-config.php możesz skorzystać również z innych parametrów, które zmienią ustawienia WordPress lub ułatwią proces jego zarządzania. Więcej informacji w języku angielskim znajdziesz w oficjalnej dokumentacji WordPress.

 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie

Co to jest favicon i jak dodać do strony WWW?

Poniższy artykuł przedstawia co to są Favicony, dlaczego warto je używać, jak ważne są do prowadzenia strony WWW oraz jak je dodać do swojej...

Błąd 302 – co to jest i jak naprawić?

W artykule zostało wytłumaczone co to jest błąd 302 i jak poradzić sobie z jego naprawą. Jest to komunikat błędu, który możemy napotkać...

Brotli – co to jest i dlaczego warto go używać?

W niniejszym artykule wyjaśniamy co to jest Brotli oraz jakie korzyści płyną z jego zastosowania. Dowiedz się więcej o tej metodzie kompresji...

Domeny, hosting, serwery VPS i poczta e-mail

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Nasze Biuro Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji.

Telefon

Kontakt w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
Infolinia:
+48 71 715 27 24

Poczta

Kontakt mailowy w sprawie usług i zamówień

Czynne:
poniedziałek - niedziela
24h na dobę
Email:
bok@domenomania.pl