Czym różnią się FTP, FTPS oraz SFTP?

FTP, FTPS oraz SFTP są stosowane przez twórców stron WWW podczas przesyłania plików składających się na witryny na serwer WWW, na którym są publikowane. Główne różnice pomiędzy FTP, FTPS oraz SFTP są związane z kwestiami bezpieczeństwa, które warto poznać, aby uniknąć niedogodności podczas zarządzania zawartością swoich stron internetowych.

Jaka jest specyfika FTP?

FTP jest skrótem pochodzącym z języka angielskiego i po rozwinięciu oznacza: File Transfer Protocol. Jak sama nazwa wskazuje – FTP jest protokołem, który służy do transmisji plików pomiędzy klientem (czyli programem do tego służącym), który znajduje się na Twoim komputerze i serwerem, na którym umieszczasz pliki i katalogi.

Stosowanie standardowego protokołu FTP może być niebezpieczne, ponieważ przesyłane za jego pośrednictwem pliki nie są szyfrowane. Pliki przesyłane za pośrednictwem FTP mogą zostać „podsłuchane” przez osoby niepowołane (wraz z loginem i hasłem do serwera FTP). Z tego powodu używanie protokołu FTP nie jest zalecane z uwagi na niebezpieczeństwo wycieku danych dostępowych do serwera FTP.

Jaka jest specyfika FTPS?

Protokół FTPS jest o wiele bezpieczną metodą przesyłania plików w porównaniu do standardowego FTP. Protokół FTPS działa bardzo podobnie jak FTP, a jego główną różnicą jest szyfrowanie przesyłanych danych dostępowych podczas połączenia z serwerem FTP.

WAŻNE! FTPS jest tylko rozszerzeniem dla standardowego protokołu FTP (ang. File Transfer Protocol). FTPS jest najczęściej mylone z protokołem SFTP, który uznawany jest za bezpieczniejszy z powodu szyfrowania zarówno przesyłanych plików oraz loginu i hasła dostępu.

Jaka jest specyfika SFTP?

Połączenie przez SFTP zapewnia szyfrowanie zarówno przesyłanych plików oraz danych dostępowych (loginu i hasła dostępu) do serwera FTP. Natomiast tradycyjne połączenie FTP nie zapewnia szyfrowania plików i danych dostępowych do serwera. Z tego względu połączenie przez SFTP jest uznawane za najbezpieczniejszą metodę przesyłania plików i katalogów na hosting.

SFTP zapewnia dostęp do plików, przesyłanie ich oraz inne narzędzia do zarządzania plikami i katalogami poprzez bezpieczne połączenie SSH. SFTP to oddzielny i bezpieczny protokół, który nie jest zwyczajną metodą połączenia za pośrednictwem FTP z użyciem SSH.

Połączenie SFTP dostępne jest w pakietach hostingowych z linii PRO, które gwarantują dostęp SSH.

W porównaniu do połączeń FTP oraz FTPS, połączenie SFTP zapewnia szyfrowanie zarówno przesyłanych plików, loginu i hasła dostępu. Natomiast przy protokole FTPS szyfrowane jest tylko login i hasło.

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie