Jak zmienić ustawienia e-mail w Microsoft Outlook?

Konto Outlook, czyli zmiana ustawień skrzynki e-mail w programie pocztowym Microsoft Outlook. Zmiana konfiguracji programu pocztowego może być konieczna, jeśli zmianie ulega na przykład serwer poczty przychodzącej (IMAP) lub wychodzącej (SMTP).

Poniższa instrukcja podana jest na przykładzie konta IMAP. Konfiguracja dla konta z użyciem protokołu POP3 przebiega analogicznie (należy wybrać inny protokół poczty podczas konfiguracji serwera poczty przychodzącej).

Jeśli masz już utworzone i poprawnie skonfigurowane konto w Outlook, to możesz przejść do jego edycji, np. aby zmienić adres serwera poczty przychodzącej (IMAP) lub wychodzącej (SMTP) na inny.

Jeśli skonfigurujesz już skrzynkę e-mail z zastosowaniem protokołu IMAP lub POP3, to program pocztowy nie umożliwia opcji zmiany tych ustawień na istniejącym koncie. Jeśli chcesz zmienić używany protokół, należy utworzyć nowe konto pocztowe w programie pocztowym z wybranym protokołem.

Poniżej znajdziesz instrukcje konfiguracji programu pocztowego Microsoft Outlook, gdy konto jest już utworzone w programie pocztowym. Nasze instrukcje przedstawiają jak skonfigurować program pocztowy z użyciem skrzynki e-mail, która utworzona jest na serwerze w Domenomania.pl.

Zmiana ustawień skrzynki pocztowej dla konta w Outlook

  1. Aby dokonać zmiany uruchom program pocztowy Microsoft Outlook.
  2. Następnie z górnego menu wybierz opcję: Plik.Zmiana ustawień skrzynki pocztowej dla konta Outlook
  3. Kliknij opcję: Ustawienia kont -> Ustawienia serwera.
    Aby edytować ustawienia konta w Outlook przejdź do: Microsoft Outlook - Ustawienia kont - Ustawienia serwera

Zmiana ustawień konta Outlook wykonywana jest najczęściej na trzy sposoby:

Zmiana ustawień – konto Outlook z certyfikatem SSL serwera Domenomania.pl

Aby ustawić konto pocztowe w programie Microsoft Outlook z użyciem certyfikatu SSL serwera Domenomania.pl, to w kolejnym oknie w sekcji: Poczta przychodząca w polu Serwer wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, np. n122.twojadomena.pl. Adres swojego serwera w Domenomania.pl możesz sprawdzić po zalogowaniu do cPanelu.

Aby skorzystać z szyfrowanego połączenia SSL, to w polu Metoda szyfrowania wybierz opcję: SSL/TLS. Obok w polu Port wpisz numer: 993.

Ustawienia konta Outlook dla poczty przychodzącej z certyfikatem SSL serwera Domenomania.pl

Aby przejść do konfiguracji serwera pocztowego SMTP, kliknij poniżej na sekcję: Poczta wychodząca. Po jej rozwinięciu, wpisz adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, np. n122.twojadomena.pl. Adres swojego serwera w Domenomania.pl możesz sprawdzić po zalogowaniu do cPanelu. Następnie kliknij przycisk: Dalej.

Aby skorzystać z szyfrowanego połączenia SSL, to w polu Metoda szyfrowania wybierz opcję: SSL/TLS. Obok w polu Port wpisz numer: 465.

Konto Outlook ustawienia dla poczty wychodzącej z certyfikatem SSL serwera Domenomania.pl

Zmiana ustawień – konto Outlook z własnym certyfikatem SSL

Aby ustawić konto pocztowe w programie Microsoft Outlook z użyciem własnego certyfikatu SSL, to w kolejnym oknie w sekcji: Poczta przychodząca w polu Serwer wpisz: mail.twojadomena.pl, zastępując: „twojadomena.pl” własną domeną, która zabezpieczona jest przez certyfikat SSL. Posiadając hosting w Domenomania.pl otrzymujesz bezpłatne certyfikaty SSL dla każdej domeny przypisanej do serwera.

Aby skorzystać z szyfrowanego połączenia SSL, to w polu Metoda szyfrowania wybierz opcję: SSL/TLS. Obok w polu Port wpisz numer: 993.

Ustawienia konto Outlook własna domena z certyfikatem SSL poczta przychodząca

Aby przejść do konfiguracji serwera pocztowego SMTP, kliknij poniżej na sekcję: Poczta wychodząca. Po jej rozwinięciu, wpisz: mail.twojadomena.pl, zastępując: „twojadomena.pl” własną domeną, która zabezpieczona jest przez certyfikat SSL. Posiadając hosting w Domenomania.pl otrzymujesz bezpłatne certyfikaty SSL dla każdej domeny przypisanej do serwera.

Aby skorzystać z szyfrowanego połączenia SSL, to w polu Metoda szyfrowania wybierz opcję: SSL/TLS. Obok w polu Port wpisz numer: 465.

Ustawienia poczty wychodzącej konto Outlook z użyciem SSL

Zmiana ustawień – konto Outlook bez certyfikatu SSL (nieszyfrowane)

Aby ustawić konto pocztowe w programie Microsoft Outlook bez użycia SSL, to w kolejnym oknie w sekcji: Poczta przychodząca w polu Serwer wpisz mail.twojadomena.pl, zastępując: „twojadomena.pl” własną domeną. Możesz też wpisać adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, np. n122.twojadomena.pl. Adres swojego serwera w Domenomania.pl możesz sprawdzić po zalogowaniu do cPanelu.

Aby skorzystać z nieszyfrowanego połączenia, to w polu Metoda szyfrowania wybierz opcję: Brak. Obok w polu Port wpisz numer: 143.

Bez szyfrowania SSL ustawienia konta Outlook poczta przychodząca (IMAP)

Aby przejść do konfiguracji serwera pocztowego SMTP, kliknij poniżej na sekcję: Poczta wychodząca. Po jej rozwinięciu, wpisz: mail.twojadomena.pl, zastępując: „twojadomena.pl” własną domeną. Możesz też wpisać adres serwera, na którym znajduje się Twoje konto, np. n122.twojadomena.pl. Adres swojego serwera w Domenomania.pl możesz sprawdzić po zalogowaniu do cPanelu.

Aby skorzystać z nieszyfrowanego połączenia, to w polu Metoda szyfrowania wybierz opcję: Brak. Obok w polu Port wpisz numer: 587.

Konto Outlook - zmiana ustawień programu pocztowego bez certyfikatu SSL

Zmiana ustawień w innych programach pocztowych

W naszym Centrum wiedzy znajdziesz też instrukcje konfiguracji innych programów pocztowych:

  • Czy ten artykuł był pomocny?
  • TakNie