Jak edytować bazę danych MySQL w cPanel?

Po utworzeniu bazy danych MySQL w cPanel, będzie ona wyświetlana na liście utworzonych baz danych na hostingu. Po zalogowaniu do cPanel, możesz przejść do edycji bazy danych, np. zmiana nazwy bazy lub zmiana hasła użytkownika bazy danych.

Jak edytować bazę danych na hostingu w cPanel?

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. W cPanelu kliknij opcję: Bazy danych MySQL.Aby przejść do edycji bazy danych, zaloguj się do cPanel i przejdź do opcji: Bazy danych MySQL.
 3. Na wyświetlonej stronie będą dostępne następujące sekcje:
  • Utwórz nową bazę danych – w tym miejscu możesz utworzyć nową bazę danych MySQL.
  • Zmodyfikuj bazy danych – w tym miejscu możesz sprawdzić bazę danych pod względem pojawiających się błędów oraz możesz skorzystać z funkcji naprawy bazy danych, gdy jest ona uszkodzona.
  • Bieżące bazy danych – lista utworzonych baz danych MySQL na hostingu.
  • Użytkownicy bazy danych MySQL – w tym miejscu możesz utworzyć nowego użytkownika bazy danych.
  • Dodaj użytkownika do bazy danych – tutaj możesz dodać uprawnienia użytkownikowi bazy danych, aby posiadał dostęp do bazy danych. Po utworzeniu użytkownika oraz bazy danych, należy dodać użytkownika do bazy danych.
  • Bieżący użytkownicy – w tej sekcji wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych użytkowników baz danych.

Jak zmienić nazwę utworzonej bazy danych?

Zmiana nazwy bazy danych MySQL może być ryzykowna. Lepiej sporządź kopię zapasową bazy danych, zanim zmienisz jej nazwę w cPanel.

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. W cPanelu kliknij opcję: Bazy danych MySQL.Aby zmienić nazwę bazy danych, zaloguj się do cPanel i przejdź do opcji: Bazy danych MySQL.
 3. Na wyświetlonej stronie znajdź sekcję: Bieżące bazy danych, w której wyświetlana jest lista utworzonych baz danych MySQL na hostingu i kliknij przy wybranej bazie danych opcję: Zmień nazwę.
  Aby zmienić nazwę bazy danych kliknij opcję: Zmień nazwę w sekcji: Bieżące bazy danych.
 4. W nowym oknie wpisz nową nazwę bazy danych i kliknij przycisk: Kontynuuj, aby zmienić nazwę bazy danych MySQL.

Jak zmienić nazwę lub hasło użytkownika bazy danych?

 1. Zaloguj się do panelu cPanel.
 2. W cPanelu kliknij opcję: Bazy danych MySQL.Aby zmienić hasło lub nazwę użytkownika danych, zaloguj się do cPanel i przejdź do opcji: Bazy danych MySQL.
 3. Na wyświetlonej stronie znajdź sekcję: Bieżące użytkownicy, w której wyświetlana jest lista użytkowników. Na liście możesz wykonać trzy akcje: zmiana hasła, zmiana nazwy użytkownika lub usunięcie użytkownika.
  Aby zmienić hasło lub nazwę użytkownika bazy danych, znajdź sekcję: Bieżący użytkownicy.
 • Czy ten artykuł był pomocny?
 • TakNie