Właśnie sprawdzamy dostępność domeny...
Pomyśl nad zakupem hostingu.

Domenyaktualizacja danych Abonenta domeny

Zmieniłeś adres? Zaktualizuj dane!

Jeśli zmieniają się Twoje dane osobowe lub dane firmy pamiętaj, aby je zaktualizować. Proces aktualizacyjny odbywa się poprzez przesłanie do nas wniosku (dostępny poniżej) wraz z odpowiednimi dokumentami (wykaz poniżej). Po otrzymaniu odpowiednio wypełnionego dokumentu możemy wówczas wykonać aktualizację Twoich danych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w zależności od tego, kto jest aktualnym właścicielem danej domeny i zrzeka się praw do niej:

osoby fizyczne:

  • obustronna kopia dowodu tożsamości

firmy:

  • kopia aktualnego odpisu z KRS lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczych
Unikaj błędów! Przed wypełnieniem wniosku sprawdź kto jest aktualnym Abonentem domeny poprzez kliknięcie na nazwę domeny w Panelu Klienta lub dowiedz się tego w Biurze Obsługi Klienta.

Przydatne pliki i formularze

Szczegóły Plik do pobrania
Aktualizacja danych Abonenta domeny pdf