Fundusze europejskieinformacje ogólne

W DOMENOMANIA.PL SA są obecnie realizowane następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Tytuł projektu: "Wdrożenie internetowej platformy B2B automatyzującej współpracę pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi"

Nazwa Beneficjenta: DOMENOMANIA.PL S.A.
Wartość projektu: 928 530,00 PLN
Wartość dofinansowania: 554 373,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Tytuł Projektu: "Opracowanie i wdrożenie systemu B2B integrującego systemy informatyczne Spółki Domenomania.pl i jej partnerów"

Nazwa Beneficjenta: DOMENOMANIA.PL SA
Wartość projektu: 2 418 100,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 406 200,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013