Właśnie sprawdzamy dostępność domeny...
Pomyśl nad zakupem hostingu.

Cesjadomeny .EU

Proces zmiany właściciela domeny .EU polega na transferze takiej domeny z konta jednego Abonenta na konto drugiego Abonenta i jest on płatny w kwocie 50 zł netto. Opłata ta jednak powoduje także automatyczne przedłużenie ważności cedowanej domeny. Należy w tym przypadku także pamiętać, aby strona przejmująca prawa do domeny była Klientem Domenomania.pl - rejestracji nowego Klienta można dokonać pod adresem http://domenomania.pl/rejestracja.

Następnie, przed wykonaniem opłaty za transfer, należy skontaktować się drogą mailową z Działem Finansowym Domenomania.pl (finanse@domenomania.pl) w celu ustalenia tytułu z jakim należy dokonać opłaty za cesję. Wówczas po zaksięgowaniu wpłaty dana domena zgłaszana jest do procesu cesji oraz wystawiana jest faktura VAT. Także wtedy zarówno strona zrzekająca się praw do domeny jak i strona przejmująca te prawa otrzyma wiadomość e-mail, w której należy potwierdzić chęć wykonania cesji. Po zatwierdzeniu cesji przez obie strony, w przeciągu 5 dni proces cesji zostaje zakończony i cedowana domena zmienia swojego właściciela.

Opłata za cesję domeny .EU powoduje automatyczne przedłużenie jej ważności o rok od dnia zmiany jej Abonenta.

Przydatne pliki i formularze

Szczegóły Plik do pobrania
Wniosek cesji (zmiana Abonenta domeny) pdf