Właśnie sprawdzamy dostępność domeny...
Pomyśl nad zakupem hostingu.

Cesjadomeny globalne

Proces cesji polega na zmianie prawnego właściciela danej domeny. W celu przeprowadzenia cesji należy przesłać do naszej firmy wypełniony wniosek cesji (Pobierz) wraz z niezbędnymi dokumentami (wykaz poniżej). Wszystkie te dokumenty można przesłać w formie elektronicznej, a także za pomocą tradycyjnej poczty. Należy także pamiętać, aby osoba przejmująca prawa do domeny posiadała zarejestrowane konto Abonenta w serwisie Domenomania.pl. Jeśli jednak osoba ta nie jest jeszcze naszym Klientem - rejestracji takiej można dokonać pod adresem http://domenomania.pl/rejestracja.

Po otrzymaniu przez nas wymaganych dokumentów są one sprawdzane pod względem formalnym i gdy wszystkie dane są poprawne, proces cesji zostaje rozpoczęty i trwa on zazwyczaj do 24 godzin. Po zakończeniu procesu zarówno Abonent zrzekający się praw do domeny jak i Abonent przejmujący prawa są informowani drogą mailową o zmianie właściciela cedowanej domeny.

Unikaj błędów! Przed wypełnieniem wniosku sprawdź kto jest aktualnym Abonentem domeny poprzez kliknięcie na nazwę domeny w Panelu Klienta lub dowiedz się tego w Biurze Obsługi Klienta.

Do wniosku cesji należy dołączyć następujące dokumenty w zależności od tego kto jest aktualnym właścicielem danej domeny i zrzeka się praw do niej:

osoby fizyczne:

  • obustronna kopia dowodu tożsamości

firmy:

  • kopia aktualnego odpisu z KRS lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczych

Pamiętaj, że wniosek cesji bez dołączonych wymaganych dokumentów jest nieważny.

Przydatne pliki i formularze

Szczegóły Plik do pobrania
Wniosek cesji (zmiana Abonenta domeny) pdf