Aby zmienić wersję PHP w serwisie Domenomania.pl, w panelu cPanel przejdź do sekcji Oprogramowanie, następnie wybierz opcję Wybór wersji PHP.

Na kolejnej stronie w odpowiednim polu wskaż numer wersji PHP, na którą chcesz przełączyć swój serwer. Następnie kliknij przycisk Ustaw jako bieżącą.

To wszystko! Wersja PHP została zmieniona.