WAŻNE: Program Mozilla Thunderbird nie umożliwia zmiany Twojego hasła do skrzynki pocztowej. Możesz tego dokonać jedynie u swojego dostawcy (hosting, Gmail itp.). Niniejszy tutorial tłumaczy jak wprowadzić nowe (zmienione) hasło do programu pocztowego, w którym zapisane było hasło dotychczasowe. 

Zmiana hasła do skrzynki e-mail w programie Thunderbird to kwestia kilku kliknięć. Jeśli zmienisz swoje hasło do skrzynki pocztowej w Domenomania.pl, z której na co dzień korzystasz poprzez program Mozilla Thunderbird, konieczna będzie jego aktualizacja w programie. Jest to bardzo proste, ponieważ po uruchomieniu programu sam zweryfikuje on czy zapisane w nim hasło jest aktualne. Jeśli wykryje rozbieżność, wyświetli odpowiedni komunikat z prośbą o aktualizację hasła. W okienku, które się pojawi wybierz opcję Wprowadź nowe hasło.

W kolejnym okienku podaj nowe hasło, zaznacz opcję Użyj Menedżera haseł, aby zachować to hasło, następnie kliknij Ok.

Hasło do serwera poczty przychodzącej zostanie zaktualizowane. Wyżej opisane kroki należy powtórzyć dla serwera poczty wychodzącej. W tym przypadku program także wykryje niezgodność starego hasła i wyświetli stosowną prośbę przy próbie wysłania wiadomości e-mail.

W kolejnym okienku podaj nowe hasło, zaznacz opcję Użyj Menedżera haseł, aby zachować to hasło, następnie kliknij Ok.

To wszystko! Nowe hasło zostało zaktualizowane w programie Mozilla Thunderbird.

Jeśli użyłeś Menedżera haseł to zapisania swojego hasła, możesz w łatwy sposób usunąć zapisane dane.  W tym celu, w oknie głównym programu, kliknij na klawiaturze przycisk Alt. W górnej części okna programu pojawi się dodatkowe menu. Wybierz z niego zakładkę Narzędzia, a następnie Opcje.

W kolejnym oknie przejdź do sekcji Bezpieczeństwo, następnie wybierz zakładkę Hasła i kliknij przycisk Zachowane hasła.

Teraz zaznacz hasła do których kont chcesz usunąć i kliknij przycisk Usuń.

To wszystko! Zapisane hasła zostały usunięte. Przy kolejnej próbie sprawdzenia lub wysłania poczty zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła.