Aby zarządzać strefami DNS w Domenomania.pl, w panelu cPanel przejdź do sekcji Domeny, następnie wybierz opcję Edytor stref DNS. 

W kolejnym oknie kliknij przycisk Zarządzaj przy domenie, której rekordami chcesz zarządzać.

Zostaniesz przeniesiony do panelu zarządzania DNS. Możesz w nim dodać nowe rekordy DNS, edytować już istniejące lub usuwać je.