Aby utworzyć nową skrzynkę pocztową w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Konta e-mail.

Na kolejnej stronie kliknij przycisk Utwórz konto.

Pojawi się nowe okienko. Wypełni w nim odpowiednie pola:

  • w polu Nazwa użytkownika podaj nazwę nowej skrzynki pocztowej
  • w polu Hasło nadaj skrzynce pocztowej nowe hasło – własne lub przy wykorzystaniu generatora haseł, oznaczonego ikonką kości go gry
  • w polu Rozmiar skrzynki (MB) ustal jaką pojemność w megabajtach ma mieć nowa skrzynka  lub wybierz opcję Bez limitu
  • w polu Limit wysyłanych listów e-mail ustal limit wysyłanych listów e-mail

Teraz kliknij przycisk Utwórz konto. To wszystko! Nowa skrzynka pocztowa została utworzona.