Połączenie FTP poprzez menedżer plików w DirectAdmin

Aby połączyć się ze swoim serwerem FTP w Domenomania.pl, wykorzystując menedżera plików DirectAdmin, przejdź do zakładki Informacje o systemie i pliki, następnie wybierz opcję Zarządzanie plikami. To wszystko! Znalazłeś się w menadżerze, dzięki któremu możesz zarządzać swoimi plikami na serwerze FTP.

Połączenie FTP przez Explorator Windows

Aby połączyć się ze swoim serwerem FTP w serwisie Domenomania.pl w oknie Exploratora Windows, kliknij na Pasek adresu, następnie wpisz adres swojego serwera FTP, np. ftp://mojadomena.com Po chwili pojawi się okno autoryzacji. Podaj w nim Nazwę konta FTP,  które wcześniej utworzyłeś, a także Hasło jakie przypisałeś do tego konta. Następnie kliknij przycisk Zaloguj. Jeśli podałeś prawidłowe […]

Tworzenie konta FTP w DirectAdmin

Aby utworzyć nowe konto FTP w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie kontami, następnie wybierz opcję Zarządzanie FTP. W  kolejnym oknie kliknij przycisk Utwórz konto FTP. Następnie ustal nazwę Użytkownika FTP  oraz Hasło, jakim będzie się posługiwał. Możesz użyć Generatora haseł – w tym celu kliknij ikonkę z kośćmi do gry po lewej stronie od pola z […]

Zmiana hasła do panelu DirectAdmin

Aby zmienić hasło dostępu do Twojego panelu DirectAdmin, po zalogowaniu rozwiń menu swojego profilu w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz opcję Hasło. Na kolejnej stronie podaj swoje stare hasło, a następnie ustal nowe. Możesz skorzystać z generatora haseł po kliknięciu w ikonkę z kośćmi do grania w lewej części pola nowego hasła. Po […]

Logowanie do DirectAdmin

Aby zalogować się do swojego panelu DirectAdmin w pasku adresu przeglądarki należy wpisać http://mojadomena.com/directadmin (w miejscu „mojadomena.com” należy wpisać adres swojej domeny), a następnie kliknij klawisz Enter. Po załadowaniu się strony z okienkiem logowania, wpisz w odpowiednie pola swój login oraz hasło otrzymane w wiadomości e-mail potwierdzającej aktywację Twojego konta. Kliknij przycisk Zaloguj. To wszystko! […]

Konfiguracja SpamAssassina w DirectAdmin

Aby ustalić zasady postępowania ze SPAMEM w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Konfiguracja SpamAssassina. W kolejnym oknie kliknij przycisk Włącz SpamAssasina. Pojawi się nowe okno. W jego górnej sekcji możesz ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia SPAMU w Twoich skrzynkach pocztowych. W dolnej sekcji masz możliwość ustawienia Czarnej […]

Konfiguracja przekierowania poczty w DirectAdmin

Aby skonfigurować automatyczne przekierowanie poczty w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Przekierowania.  W kolejnym oknie kliknij przycisk Utwórz przekierowanie E-mail. Pojawi się nowe okienko.  W polu Nazwa przekierowania wskaż adres e-mail, którego przekierowanie ma dotyczyć (jeśli adresów jest więcej, kliknij plusik po prawej stronie pola). W polu Docelowy […]

Konfiguracja automatycznych odpowiedzi w DirectAdmin

Aby skonfigurować automatyczne odpowiedzi w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Autorespondery. W kolejnym oknie kliknij przycisk Utwórz autoresponder. Pojawi się nowe okienko. Wypełnij w nim odpowiednie pola: w polu Adres respondera podaj e-mail, którego automatyczna odpowiedź ma dotyczyć w polu Przedrostek tematu podaj przedrostek, który zawarty będzie w wiadomości zwrotnej przed […]

Tworzenie skrzynki pocztowej w DirectAdmin

Aby utworzyć nową skrzynkę pocztową w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Konta e-mail. Na kolejnej stronie kliknij przycisk Utwórz konto. Pojawi się nowe okienko. Wypełni w nim odpowiednie pola: w polu Nazwa użytkownika podaj nazwę nowej skrzynki pocztowej w polu Hasło nadaj skrzynce pocztowej nowe hasło – własne lub przy […]

Ustawienie przekierowania w DirectAdmin

Aby ustawić przekierowanie w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie  kontami, a następnie wybierz Przekierowania. Na kolejnej stronie kliknij przycisk Utwórz nowe przekierowanie. Pojawi się nowe okienko. W polu Ścieżka lokalna URL podaj adres, który ma przekierowywać. Następnie wybierz Typ przekierowania oraz Docelowy URL, na który przekierowanie ma kierować. To wszystko! Twoje przekierowanie zostało ustawione.