Połączenie FTP poprzez WinSCP pozwala na uzyskanie dostępu do Twoich plików na serwerze. Aby to zrobić w serwisie Domenomania.pl za pomocą WinSCP, po uruchomieniu programu uzupełnij odpowiednie pola:

  • Serwer: podaj adres swojego serwera FTP, np. twojadomena.com
  • Nazwa użytkownika: podaj nazwę konta FTP, którą nadałeś przy jego tworzeniu
  • Hasło: podaj hasło, które przypisałeś do wskazanego konta FTP
  • Port: podaj wartość standardową dla połączeń FTP czyli 21

Następnie kliknij przycisk Logowanie.

Zostaniesz połączony ze swoim serwerem WWW i będziesz mógł wrzucać na niego pliki.

Możesz zapisać dane logowania, aby nie musieć wpisywać ich za każdym razem. W tym celu w oknie logowania, po wprowadzeniu danych, kliknij przycisk Zapisz.

W kolejnym okienku wpisz nazwę, pod którą chcesz zapisać dane logowania, zdecyduj czy program ma pamiętać także hasło, a następnie kliknij przycisk Ok.