Aby połączyć się ze swoim serwerem FTP w serwisie Domenomania.pl za pomocą FileZilla, w górnej lewej części głównego okna programu uzupełnij odpowiednie pola:

  • Serwer: podaj adres swojego serwera FTP, np. twojadomena.com
  • Nazwa użytkownika: podaj nazwę konta FTP, którą nadałeś przy jego tworzeniu
  • Hasło: podaj hasło, które przypisałeś do wskazanego konta FTP
  • Port: podaj wartość standardową dla połączeń FTP czyli 21

Teraz kliknij przycisk Szybkie połączenie. To wszystko, po kilku chwilach ujrzysz zawartość swojego serwera FTP.