Aby przeprowadzać operacje na tabeli baz danych w serwisie Domenomania.pl, w panelu DicrectAdmin przejdź do zakładki Dodatkowe funkcje, następnie wybierz opcję phpMyAdmin.

Zostanie otwarte nowe okno z polem logowania. Podaj w nim nazwę użytkownika oraz hasło do swojej bazy danych.

Zostaniesz zalogowany do panelu phpMyAdmin. W jego lewej sekcji wskaż tabelę, na której chcesz przeprowadzić operacje.

Ujrzysz nowe okno z następującymi sekcjami:

  • Przeglądaj – tutaj możesz zobaczyć poszczególne rekordy (wpisy) w tabeli

  • Struktura – tutaj możesz przeprowadzić edycję podstawowych atrybutów poszczególnych pól tabeli lub też je skasować

  • SQL – tutaj możesz wykonać zapytanie SQL

  • Szukaj – tutaj możesz wyszukać dowolny ciąg znaków w rekordach tabeli

  • Wstaw – tutaj możesz dodać rekordy do tabeli

  • Eksport / Import – w tych zakładkach możesz odpowiednio eksportować lub importować aktualną tabelę.

  • Operacje – tutaj możesz zmienić nazwę tabeli, jej sortowanie, skopiować lub przenieść ją do innej tabeli, naprawić, zoptymalizować itp. W tym miejscu możesz także wyczyścić lub całkowicie usunąć tabelę.

  • Wyzwalacze – tutaj możesz zdefiniować wyzwalacze.