Aby skonfigurować automatyczne przekierowanie poczty w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Przekierowania. 

W kolejnym oknie kliknij przycisk Utwórz przekierowanie E-mail.

Pojawi się nowe okienko.  W polu Nazwa przekierowania wskaż adres e-mail, którego przekierowanie ma dotyczyć (jeśli adresów jest więcej, kliknij plusik po prawej stronie pola). W polu Docelowy adres e-mail podaj adres, na który trafiać mają przekierowywane wiadomości (jeśli adresów jest więcej, kliknij plusik po prawej stronie pola).

Następnie kliknij przycisk Utwórz. To wszystko! Przekierowanie poczty zostało ustawione.