Aby skonfigurować automatyczne odpowiedzi w serwisie Domenomania.pl, w panelu DirectAdmin przejdź do zakładki Zarządzanie pocztą E-mail, a następnie wybierz opcję Autorespondery.

W kolejnym oknie kliknij przycisk Utwórz autoresponder.

Pojawi się nowe okienko. Wypełnij w nim odpowiednie pola:

  • w polu Adres respondera podaj e-mail, którego automatyczna odpowiedź ma dotyczyć
  • w polu Przedrostek tematu podaj przedrostek, który zawarty będzie w wiadomości zwrotnej przed oryginalnym tematem
  • w polu Kodowanie wiadomości wybierz kodowanie jakie ma być użyte w wiadomości  – jeśli nie wiesz co wybrać, pozostaw domyślną wartość
  • w polu Content -Type wybierz typ zawartości wiadomości – jeśli chcesz, aby wiadomość była wysyłana w formacie HTML, wybierz opcję text/html – jeśli w tekstowej – text/plain
  • w polu Częstość odpowiedzi ustal jak często wiadomość automatyczna ma być wysyłana do tego samego nadawcy, jeśli przysyła on wiadomości z dużą częstotliwością
  • w polu Wiadomość respondera wpisz treść wiadomości automatycznej
  • w polu Wyślij kopię DW do podaj adres e-mail, na który mają być doręczane kopie wysłanych wiadomości automatycznych – po pole nie jest obowiązkowe

Następnie kliknij przycisk Save. To wszystko! Wiadomość automatyczna została ustawiona.