Zmiana wersji PHP obsługiwanej na naszym koncie hostingowym w niektórych przypadkach konieczna jest do prawidłowego działania zainstalowanych na naszym serwerze aplikacji. Jeśli Twój dostawca oferuje dostęp do panelu cPanel lub DirectAdmin, możesz w szybki sposób „przeklikać” ten proces, korzystając z poniższych instrukcji:

Zmiana wersji PHP w cPanel

Zmiana wersji PHP w DirectAdmin

Zmiany te mają charakter globalny, niezależnie od ilości podstron umieszczonych na serwerze i obowiązują dla całego konta hostingowego. Często zdarza się, że chcemy ustawić indywidualną wersję PHP dla poszczególnego folderu lub domeny skonfigurowanej w obrębie konta hostingowego. W tym wypadku warto skorzystać z możliwości edycji wersji PHP poprzez plik .htaccess.

Jak zmienić wersję dla różnych podstron?

Jeśli na Twoim serwerze znajduje się kilka podstron, a do każdej z nich chciałbyś użyć innej wersji PHP możesz dokonać takiej zmiany za pomocą edycji pliku .htaccess na Twoim serwerze. W tym celu przejdź do konkretnego folderu z podstroną i otwórz do edytowania znajdujący się w nim plik o nazwie .htaccess.

UWAGA: Plik .htaccess jest najczęściej plikiem niewidocznym, dlatego upewnij się, że ustawienia Twojego programu do przeglądania plików na serwerze umożliwiają przeglądanie ukrytych plików.

Teraz w zależności od wersji PHP, jaką chcesz się posługiwać wklej na początku otwartego pliku następujący kod:

#Zmiana wersji PHP na 5.5 -

 <FilesMatch "\.(php4|php5|php7|php3|php2|php|phtml)$">
 SetHandler application/x-lsphp55
 </FilesMatch>
#Zmiana wersji PHP na 7.0 -
<FilesMatch "\.(php4|php5|php7|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp70
</FilesMatch>

Następnie zapisz edytowany plik.

To wszystko!

Wersja PHP została zmieniona!

Może Cię zainteresować: