grupa in-data

Informacje ogólne
pliki i formularze

Przydatne pliki i formularze:

Lp. Rodzaj dokumentu Szczegóły
1 Wniosek cesji (zmiana Abonenta domeny) pdf
2 Aktualizacja danych Abonenta domeny pdf
3 Wniosek o wydanie kodów AuthInfo pdf