grupa in-data

Domeny
aktualizacja danych Abonenta domeny

Zmieniłeś adres? Zaktualizuj dane!

Jeśli zmieniają się Twoje dane osobowe lub dane firmy pamiętaj, aby je zaktualizować. Proces aktualizacyjny odbywa się poprzez przesłanie do nas wniosku (dostępny poniżej) wraz z odpowiednimi dokumentami (wykaz poniżej). Po otrzymaniu odpowiednio wypełnionego dokumentu możemy wówczas wykonać aktualizację Twoich danych.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w zależności od tego, kto jest aktualnym właścicielem danej domeny i zrzeka się praw do niej:

a) osoby fizyczne:
- obustronna kopia dowodu tożsamości

b) firmy:
- kopia aktualnego odpisu z KRS lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczych

Unikaj błędów! Przed wypełnieniem wniosku sprawdź kto jest aktualnym Abonentem domeny poprzez kliknięcie na nazwę domeny w Panelu Klienta lub dowiedz się tego w Biurze Obsługi Klienta.

Przydatne pliki i formularze:

Lp. Rodzaj dokumentu Szczegóły
1 Aktualizacja danych Abonenta domeny pdf