grupa in-data

Cesja
informacje ogólne

Co to cesja?

Proces cesji polega na zmianie prawnego właściciela danej domeny. W celu przeprowadzenia cesji należy przesłać do naszej firmy wypełniony wniosek cesji (dostępny poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami. Kupując od kogoś domenę zwróć uwagę, aby został wypełniony taki dokument bowiem tylko na jego podstawie można zmienić właściciela domeny.

cesja domen polskich
cesja domeny .eu
cesja domen globalnych

Pamiętaj, że wniosek cesji bez dołączonych wymaganych dokumentów jest nieważny.

Przydatne pliki i formularze:

Lp. Rodzaj dokumentu Szczegóły
1 Wniosek cesji (zmiana Abonenta domeny) pdf